Oscylator Ceny (PPO)

Oscylator cenowy (PPO) to narzędzie analizy technicznej stosowane do mierzenia impetu rynkowego. Konstrukcja tego wskaźnika zbliżona jest do wskaźnika MACD. MACD wykorzystuje dwie średnie kroczące o różnych okresach (które są wskaźnikami opóźnionymi) do identyfikacji kierunku oraz czasu trwania trendu. Następnie w analizie wylicza się różnicę pomiędzy linią tych dwóch średnich kroczących (linia MACD), a linią EMA tych dwóch średnich (linia sygnału) oraz opisuje się tę różnicę za pomocą histogramu, którego wartości oscylują wokół linii zero.

PPO ma dokładnie taką samą budowę jak MACD, przy czym wyliczone wartości przedstawia się w ujęciu procentowym. Taki zabieg umożliwia proste i klarowne porównywanie wartości w analizie długoterminowej.

Dowiedz się więcej o Oscylatorze Cenowym.
Pokaż więcej skryptów
1
23
1
23