Indeks Siły Eldera (EFI)

Definicja

Indeks Siły Eldera (EFI) mierzy siłę podaży i popytu kryjącą się za ruchem cen i wolumenów. Wskaźnik ten może być również stosowany do identyfikacji potencjalnych zwrotów trendu oraz korekt cenowych. EFI jest oscylatorem fluktuującym pomiędzy wartościami ujemnymi i dodatnimi, które wyznacza linia zero. Alexander Elder, twórca tego wskaźnika uważał, że ruch cen papierów wartościowych determinowany jest przez trzy komponenty: kierunek, zakres oraz wolumen. EFI łączy ze sobą te trzy komponenty w celu wygenerowania oscylatora.

Historia

Indeks Siły Eldera (EFI) został stworzony przez znanego zawodowego tradera i psychiatrę Alexandra Eldera. Wskaźnik ten został przedstawiony w jego książce Trading For a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management, która została opublikowana w 1993 roku.

Obliczenia

(ZamnknięcieBieżącegoOkresu - ZamnknięciePoprzedniegoOkresu) X Wolumen = EFI
13-Okresowa Wykładnicza Średnia Krocząca z EFI = EFI (13)

Podstawy

Indeks Siły Eldera (EFI) łączy w sobie wyżej wymienione trzy składniki. Poniżej dalszy podział.

  1. Kierunek - pozytywna zmiana kierunku z jednego okresu do drugiego wskazuje, że kupujący byli silniejsi niż sprzedający. Negatywna zmiana kierunku oznacza, że sprzedający byli silniejsi niż kupujący.
  2. Zakres - duży wzrost ceny świadczy o dużej presji popytu. Duży spadek cen wskazuje na wysoki poziom presji podaży.
  3. Wolumen - wysoki wolumen świadczy o solidnej podstawie ruchu ceny.

Zasadniczo obliczenia EFI opierają się na tych trzech elementach i tworzą łatwy do odczytania graficzny obraz informacji.

Na co zwracać uwagę

Identyfikacja trendu

Wskaźnik EFI może służyć do identyfikacji trendów rynkowych. Różne okresy EFI mogą służyć do identyfikacji krótszych lub dłuższych trendów. Zazwyczaj do określenia krótkoterminowego trendu można użyć EFI 13-okresowego. W przypadku trendu średnio lub długoterminowego można zastosować na przykład EFI 100-okresowy. EFI obliczony dla dłuższego okresu daje płynniejszy sygnał niż EFI obliczony dla krótszego okresu.

Dywergencja

Dywergencje są popularnym sygnałem generowanym przez wiele różnych wskaźników. Tak samo jest w przypadku wskaźnika Indeks Siły Eldera.

Bycza dywergencja EFI występuje wtedy, gdy cena spada, a EFI rośnie.

Niedźwiedzia dywergencja EFI występuje wtedy, gdy cena rośnie, a EFI spada.

Dywergencje EFI mogą być dodatkowo wzmocnione przez przecięcie Linii Zero. Na przykład, gdy powstaje dywergencja bycza, EFI przecinający linię zero i wkraczający w strefę dodatnią może dodatkowo wzmocnić sygnał zbliżającego się odwrócenia trendu.

Korekty ceny

Podczas trendu wzrostowego EFI może przedstawiać możliwości zakupu w postaci korekt ceny. EFI może tymczasowo spaść do strefy ujemnej, gdy cena koryguje się przed kontynuacją trendu wzrostowego.

Podczas trendu spadkowego EFI może przedstawiać możliwości sprzedaży w postaci korekt ceny. EFI może tymczasowo wzrosnąć do strefy dodatniej, gdy cena koryguje się przed kontynuacją trendu spadkowego.

Podsumowanie

Wskaźnik Indeks Siły Eldera (EFI) łączy price action i wolumen, aby określić ilościowo bardzo ważny wskaźnik. Jest on dość wszechstronny i może być używany do wielu celów. Przede wszystkim do potwierdzania trendu oraz generowania sygnałów handlowych wynikających z dywergencji i korekt ceny. W związku z tym, tak jak w przypadku większości wskaźników, najlepiej jest nie używać EFI jako samodzielnego generatora sygnałów. EFI najlepiej sprawdza się w połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami i analizą techniczną.

Argumenty

Długość

Okres czasu, który ma być używany podczas obliczania EFI. Wartość domyślna to 13.

Styl

Indeks Siły Eldera

Przełącza widoczność linii EFI, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę linii EFI. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii EFI (wartość domyślna to linia).

Zero

Przełącza widoczność linii zero. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii zero (wartość domyślna to linia przerywana).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.