Elder's Force Index (EFI)

Wskaźnik Force Index Eldera (EFI) mierzy siłę podaży i popytu kryjącą się za ruchem cen i wolumenów. Wskaźnik ten może być również stosowany do identyfikacji potencjalnych zwrotów trendu oraz korekt cenowych. EFI jest oscylatorem fluktuującym pomiędzy wartościami ujemnymi i dodatnimi, które wyznacza linia zero. Alexander Elder, twórca tego wskaźnika uważał, że ruch cen papierów wartościowych determinowany jest przez trzy komponenty: kierunek, zakres oraz wolumen. EFI łączy ze sobą te trzy komponenty w celu wygenerowania oscylatora.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Force Index Eldera (EFI).