Wstęgi Bollingera (BB)

Definicja

Wstęgi Bollingera (BB) to bardzo popularne narzędzie analizy technicznej stworzone przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX w. Wskaźnik ten składa się z trzech linii, które wyznaczają ceny danego papieru wartościowego. Linia środkowa to zazwyczaj prosta Średnia Krocząca (SMA) dla przedziału równego 20 dniom (wybór typu linii trendu oraz przedziału czasowego należy do tradera, ale najczęściej stosuje się średnią ruchomą 20-dniową). SMA służy jako baza dla dwóch pozostałych linii - wstęgi górnej i wstęgi dolnej. Wstęgi górna i dolna służą do określania zmienności poprzez obserwację relacji pomiędzy wstęgami a ceną. Wstęgi górna i dolna są oddalone od linii środkowej (SMA) o n odchyleń standardowych. Najczęściej n=2, choć parametr ten może być dowolnie wybrany przez tradera.

Historia

Wstęgi Bollingera (BB) na początku lat 80-tych przez tradera rynków finansowych, analityka i nauczyciela Johna Bollingera. Wskaźnik ten zaspokoił potrzebę wizualizacji kształtowania się zmienności, która oczywiście jest dynamiczna, jednak w czasie, gdy Wstęgi Bollingera powstawały, była postrzegana jako statyczna.

Obliczenia

Wstęgi Bollingera mają trzy linie:

Middle Band – 20 Day Simple Moving Average
Upper Band – 20 Day Simple Moving Average + (Standard Deviation x 2)
Lower Band – 20 Day Simple Moving Average - (Standard Deviation x 2)

Podstawy

Wskaźnik Wstęgi Bollingera jest oscylatorem, co oznacza, że porusza się pomiędzy lub w określonym zakresie liczb lub parametrów. Jak wspomniano wcześniej, standardowe parametry dla Wstęg Bollingera wynoszą 20 dni z odchyleniami standardowymi 2 kroki od ceny powyżej i poniżej linii SMA. Zasadniczo Wstęgi Bollingera są sposobem pomiaru i wizualizacji zmienności. Im większa zmienność, tym wstęgi stają się szersze. Analogicznie, gdy zmienność spada, luka między wstęgami maleje. Interpretacja tych informacji należy do tradera, ale istnieje kilka różnych formacji, których należy szukać podczas korzystania ze Wstęg Bollingera. 

Czego szukać

Szczyty/Dołki Ceny

Jedną z rzeczy, które należy rozumieć w odniesieniu do Wstęg Bollingera jest to, że zapewniają one względną definicję  szczytów i dołków. Ceny prawie zawsze znajdują się wewnątrz wstęg. Dlatego też, gdy ceny poruszają się w górę w pobliżu górnej wstęgi lub nawet przebijają się przez górną wstęgę, wielu inwestorów postrzega dany instrument jako wykupiony. Taka sytuacja stwarza okazję do sprzedaży. Analogicznie, kiedy ceny spadają i poruszają się w pobliżu dolnej wstęgi lub nawet ją przebijają, dany instrument zostanie uznany za wyprzedany, a okazja do zakupu może być bardzo blisko.

Cykl ekspansji i skurczu

Zmienność można postrzegać jako cykl. Zazwyczaj po okresie niskiej zmienności, stabilnych cen i ruchu bocznego (znany jako skurcz) następuje okres ekspansji. Ekspansja to okres charakteryzujący się dużą zmiennością i ruchomymi cenami. Po okresach ekspansji zazwyczaj następują okresy skurczu. Jest to cykl, w którym inwestorzy mogą być lepiej przygotowani do prognozowania za pomocą wstęg Bollingera ze względu na zdolność wskaźników do śledzenia stale zmieniającej się zmienności.

Potwierdzenia Price Action
  • Ponieważ Wstęgi Bollingera dostarczają bardzo ważne informacje (zmiany zmienności), wskaźnik ten jest często używany razem z innymi wskaźnikami do wykonywania zaawansowanych analiz technicznych. Dobrym tego przykładem jest użycie Wstęg Bollingera (oscylator) z linią trendu (instrument statyczny). Jak pokazuje poniższy przykład, posiadanie dwóch różnych typów wskaźników, dających ten sam sygnał może zwiększyć pewność, że ceny poruszają się zgodnie z oczekiwaniami.
  • Innym dobrym przykładem jest użycie wstęg Bollingera do potwierdzenia niektórych klasycznych formacji, takich jak podwójne dno. Bollinger często używał Wstęg Bollingera, aby potwierdzić istnienie podwójnego dna, co jest klasyczną formacją sklasyfikowaną przez Arthura Merrilla.

Aby wstęgi Bollingera potwierdziły istnienie podwójnego dna, muszą być spełnione następujące cztery warunki.

  1. Powstaje dołek, który może (ale nie musi) przebić dolną wstęgę Bollingera, ale przynajmniej będzie w jej pobliżu.
  2. Cena wraca do SMA (środkowa wstęga).
  3. Drugi spadek ceny powoduje powstanie nowego, niższego dołka. Po drugie, nowy dołek nie przebija się przez dolną wstęgę.
  4. Silny ruch powoduje powrót ceny do środkowej wstęgi. Wyłamanie linii oporu utworzonej przez ruch z warunku 2 może oznaczać potencjalne wybicie.

Chodzenie po wstędze

Oczywiście, tak jak w przypadku każdego wskaźnika, istnieją wyjątki od każdej reguły i wiele przykładów, gdzie to, co ma się wydarzyć, nie ma miejsca. Wcześniej wspominano, że wybicie ceny powyżej górnej lub dolnej wstęgi może oznaczać odpowiednio okazję do sprzedaży lub kupna. Jednak nie zawsze tak jest. “Chodzenie po wstędze” może wystąpić w silnym trendzie wzrostowym lub silnym trendzie spadkowym.

Podczas silnego trendu wzrostowego mogą występować powtarzające się przypadki, gdy cena dotyka lub przełamuje górną wstęgę. Za każdym razem, kiedy to następuje, nie jest to sygnał sprzedaży, lecz efekt ogólnej siły ruchu.

Analogicznie, podczas silnego trendu spadkowego mogą występować powtarzające się przypadki, gdy cena dotyka lub przełamuje dolną wstęgę. Za każdym razem, kiedy to następuje, nie jest to sygnał zakupu, lecz efekt ogólnej siły ruchu.

Należy pamiętać, że “Chodzenie po wstędze” może mieć miejsce tylko w przypadku silnych, określonych trendów wzrostowych lub spadkowych.

Podsumowanie

Wstęgi Bollingera istnieją już od trzech dekad i nadal są jednym z najbardziej popularnych wskaźników analizy technicznej na rynku. To naprawdę wiele mówi o ich przydatności i skuteczności. Stosowane prawidłowo i we właściwej perspektywie, wstęgi Bollingera mogą zapewnić inwestorowi świetny wgląd w jeden z najważniejszych obszarów, jakim są zmiany w zmienności. Inwestorzy powinni oczywiście być świadomi, że wstęgi Bollingera nie różnią się od innych wskaźników w tym sensie, że nie są doskonałe. Zmiana zmienności nie zawsze oznacza to samo. Znajomość tematu przychodzi wraz z praktyką i doświadczeniem. Wstęgi Bollingera należy stosować w połączeniu z innymi wskaźnikami i technikami, aby lepiej zrozumieć ciągle zmieniające się warunki rynkowe. Ostatecznie im więcej kawałków układanki zostanie dopasowanych, tym większa pewność siebie tradera.

Argumenty

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia SMA, która tworzy podstawę dla górnej i dolnej wstęgi. Wartość domyślna to 20.

Źródło

Określa które dane z każdego słupka zostaną użyte do obliczeń. Wartość domyślna to zamknięcie.

OdchStd

Liczba odchyleń standardowych od SMA w odniesieniu do górnej i dolnej wstęgi. Wartością domyślną jest 2.

Przesunięcie

Zmiana tej wartości spowoduje przesunięcie Wstęg Bollingera do przodu lub do tyłu w stosunku do bieżącego rynku. Wartością domyślną jest 0.

Styl

Podstawa

Przełącza widoczność linii bazowej, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę linii bazowej. Pozwala także wybrać kolor, grubość i styl linii bazowej.

Górna

Przełącza widoczność górnej wstęgi, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę górnej wstęgi. Pozwala także wybrać kolor, grubość i styl górnej wstęgi.

Dolna

Przełącza widoczność dolnej wstęgi, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę dolnej wstęgi. Pozwala także wybrać kolor, grubość i styl dolnej wstęgi.

Tło

Przełącza widoczność koloru tła w obrębie wstęg. Może również zmieniać zarówno sam kolor, jak i przezroczystość.