Oscylator Awesome (AO)

Definicja

Oscylator Awesome to wskaźnik używany do wyznaczania impetu. AO wylicza różnicę pomiędzy dwiema prostymi średnimi kroczącymi: 34-okresową i 5-okresową. Obliczenia tych prostych średnich kroczących dokonuje się nie na podstawie ceny zamknięcia, lecz w oparciu o medianę cen z każdego słupka. AO stosuje się zazwyczaj w celu potwierdzenia trendu oraz prognozowania potencjalnych punktów zwrotnych.

Historia

Oscylator Awesome został stworzony przez Billa Williamsa.

Obliczenia

lengthAO1=input(5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(34, minval=1) //34 periods
AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)

Podstawy

Ze względu na swoją naturę jako oscylator, Oscylator Awesome został zaprojektowany tak, aby osiągać wartości, które wahają się powyżej i poniżej Linii Zero. Wygenerowane wartości są wykreślone jako histogram czerwonych i zielonych słupków. Słupek jest zielony, gdy jego wartość jest większa niż poprzedni słupek. Czerwony słupek oznacza, że jest on niższy niż poprzedni słupek. Kiedy wartości AO są powyżej linii zero, oznacza to, że okres krótkoterminowy rośnie w porównaniu z okresem długoterminowym. Kiedy wartości AO są poniżej linii zero, okres krótkoterminowy ma tendencję do zmniejszania się w porównaniu z okresem dłuższym. Informacje te mogą być używane dla różnych sygnałów.

Czego szukać

Przecięcie Linii zero

Najprostszym, podstawowym sygnałem generowanym przez AO jest przecięcie Linii Zero. Następuje to, gdy wartość AO przecina Linię Zero od góry lub od dołu, co wskazuje na zmianę impetu.

Kiedy AO przecina Linię Zero od dołu, momentum krótkoterminowe rośnie szybciej niż momentum długoterminowe. Może to stanowić okazję do zakupu.

Kiedy AO przecina Linię Zero od góry, momentum krótkoterminowe spada szybciej niż momentum długoterminowe. Może to stanowić okazję do sprzedaży.

Twin Peaks

Twin Peaks to metoda, która uwzględnia różnice pomiędzy dwoma szczytami po tej samej stronie Linii Zero.

Bycza formacja Twin Peaks występuje wtedy, gdy dwa szczyty znajdują się poniżej Linii Zero. Drugi szczyt jest położony wyżej niż pierwszy, a po nim następuje zielony słupek. Bardzo ważne jest również, aby dolina między dwoma szczytami pozostawała przez cały czas poniżej Linii Zero.

Niedźwiedzia formacja Twin Peaks występuje wtedy, gdy dwa szczyty znajdują się poniżej Linii Zero. Drugi szczyt jest położony niżej niż pierwszy, a po nim następuje czerwony słupek. Dolina między dwoma szczytami musi pozostać powyżej Linii Zero przez cały czas trwania formacji.

Spodek

Formacja Spodek szuka szybszych zmian w impecie. Metoda spodka szuka zmian w trzech kolejnych słupkach, znajdujących się po tej samej stronie Linii Zero.

Byczy spodek występuje wtedy, gdy AO jest powyżej Linii Zero. Składa się z dwóch kolejnych czerwonych słupków (drugi niższy od pierwszego), po których następuje słupek zielony.

Niedźwiedzi spodek występuje wtedy, gdy AO jest poniżej Linii Zero. Składa się z dwóch kolejnych zielonych słupków (drugi wyższy od pierwszego), po których następuje słupek czerwony.

Podsumowanie

Podsumowując, Oscylator może być dość cennym narzędziem. Momentum jest jednym z tych aspektów rynku, który ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ruchów cen. W niektórych przypadkach AO może być używany do generowania wysokiej jakości sygnałów, ale tak jak w przypadku każdego wskaźnika generującego sygnały, należy go używać ostrożnie. Prawdziwe zrozumienie konfiguracji i unikanie fałszywych sygnałów jest tym, co najlepsi traderzy zdobywają z doświadczeniem. Oscylator Awesome dostarcza informacji wysokiej jakości i może być cennym narzędziem analizy technicznej dla wielu analityków lub traderów.

Styl

Wzrost

Możesz zmienić kolor i grubość słupka wzrostowego (Up), a także typ wizualny wskaźnika (domyślnie — histogram). Możesz także przełączyć widoczność linii ceny pokazującej aktualną wartość Oscylatora Awesome.

Spadek

Może zmienić kolor i grubość słupka spadkowego (Down).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.