Awesome Oscillator (AO)

Oscylator Awesome (AO) jest to wskaźnik używany do wyznaczania impetu. AO wylicza różnicę pomiędzy dwiema prostymi średnimi kroczącymi: 34-okresową i 5-okresową. Obliczenia tych prostych średnich kroczących dokonuje się nie na podstawie ceny zamknięcia, lecz w oparciu o medianę cen z każdego słupka. AO stosuje się zazwyczaj w celu potwierdzenia trendu oraz prognozowania potencjalnych punktów zwrotnych.

Dowiedz się więcej o Oscylatorze Awesome (AO).
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2