Kanały cenowe

Kanały cenowe

Kanały cenowe to wskaźniki podążające za trendem, należące do grupy wskaźników opóźnionych i ograniczonych zakresem, które na wykresie przedstawia się w formie dwóch lub więcej linii znajdujących się w równej odległości od linii środkowej (kanału środkowego). Kanały te mogą być budowane w oparciu o różne rodzaje średnich kroczących, na bazie odchylenia standardowego, wskaźnika średniej rzeczywistego zakresu (ATR), regresję liniową, itd. Szerokość kanału zdeterminowana jest zakresem ruchu (wahań) cen.
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2