Kanały

Kanały to wskaźniki z grupy wskaźników wstęgowych podążających za trendem i najczęściej mają one charakter opóźniony. Struktura wskaźnika składa się z górnej linii, dolnej linii oraz linii środkowej, zlokalizowanej dokładnie w połowie odległości pomiędzy linią górna i dolną (linię tę określa się również nazwą „punkt środkowy”). Obszar pomiędzy tymi liniami nazywa się "kanałem". Wskaźnik ten stosowany jest najczęściej na wykresach z interwałem dziennym. Zasady stosowania wskaźników kanałowych są nieskomplikowane i łatwe od zrozumienia. Przełamania linii górnej lub dolnej - relatywnie rzadko występujące zjawisko - generują potencjalne sygnały wskazujące na znaczną siłę/słabość ruchu.

W sytuacji, gdy cena osiąga poziom górnej lub dolnej linii, mamy odpowiednio do czynienia z wykupieniem lub wyprzedaniem rynku. Horyzontalny ruch ceny w kanale na poziomach bliskich linii środkowej wskazuje na trend boczny na rynku. Istnieje szereg różnych wskaźników kanałowych - zwykle noszących nazwy pochodzące od ich autorów - takich jak Kanały Donchiana, Kanały Keltnera oraz wiele innych. Wskaźniki te są bardzo elastyczne i podatne na modyfikacje, np. w celu redukcji ilości generowanych fałszywych sygnałów.
Pokaż więcej skryptów
1
23
1
23