Indeks High-Low

Wskaźnik High-Low (Maksimum-Minimum) to wskaźnik szerokości rynku mający na celu pomiar siły lub słabości danego indeksu. Wylicza się go poprzez podzielenie nowych maksimów (szczytów) przez sumę nowych maksimów i minimów (dołków), a następnie pomnożenie przez 100 otrzymanych wartości i przedstawienie ich w postaci 10-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA), mającej na celu wygładzenie otrzymanej serii wartości. Jeśli wartości wskaźnika przekraczają 50 (punkt środkowy) oznacza to, że mamy do czynienia z większą ilością nowych szczytów, niż nowych dołków. W przypadku, gdy wartości wskaźnika nie przekraczają 50 oznacza to, że nowe dołki przeważając nad nowymi szczytami. Wartości wskaźnika na poziomie powyżej 70 lub poniżej 30 informują o silnym trendzie, odpowiednio wzrostowym lub spadkowym. Zaleca się stosowanie tego wskaźnika w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
7
1
2
...
7