StockJustice

Opening Range & Daily and Weekly Pivots

This script is for a combination of two indicators: an Opening Range Breakout (ORB) indicator and a daily/weekly high/low pivot indicator. The ORB indicator displays the opening range (the high and low of the first X minutes of the trading day, where X is a user-defined parameter) as two lines on the chart. If the price closes above the ORB high, the script triggers an alert with the message "Price has broken above the opening range." Similarly, if the price closes below the ORB low, the script triggers an alert with the message "Price has broken below the opening range."

The daily/weekly high/low pivot indicator plots the previous day's high and low as well as the previous week's high and low. If the current price closes above yesterday's high or last week's high, the script triggers an alert with the messages "We are now trading higher than the previous daily high" and "We are now trading higher than the last week high", respectively. If the current price closes below yesterday's low or last week's low, the script triggers an alert with the messages "We are now trading lower than the previous daily low" and "We are now trading lower than the last week low", respectively.

In addition to the visual representation on the chart, the script also triggers alerts when the price crosses any of these levels. These alerts are intended to help traders make decisions about entering or exiting trades based on the price action relative to key levels of support and resistance.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?