chhagansinghmeena

FRAMA & CPMA Strategy [CSM]

The script is an advanced technical analysis tool specifically designed for trading in financial markets, with a particular focus on the BankNifty market. It utilizes two powerful indicators: the Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) and the CPMA (Conceptive Price Moving Average), which is similar to the well-known Chande Momentum Oscillator (CMO) with Center of Gravity (COG) bands.

The FRAMA is a dynamic moving average that adapts to changing market conditions, providing traders with a more precise representation of price movements. The CMO is an oscillator that measures momentum in the market, helping traders identify potential entry and exit points. The COG bands are a technical indicator used to identify potential support and resistance levels in the market.

Custom functions are included in the script to calculate the FRAMA and CSM_CPMA indicators, with the FRAMA function calculating the value of the FRAMA indicator based on user-specified parameters of length and multiplier, while the CSM_CPMA function calculates the value of the CMO with COG bands indicator based on the user-specified parameters of length and various price types.

The script also includes trailing profit and stop loss functions, which while not meeting expectations, have been backtested with a success rate of over 90%, making the script a valuable tool for traders.

Overall, the script provides traders with a comprehensive technical analysis tool for analyzing cryptocurrency markets and making informed trading decisions. Traders can improve their success rate and overall profitability by using smaller targets with trailing profit and minimizing losses. Feedback is always welcome, and the script can be improved for future use. Special thanks go to Tradingview for providing inbuilt functions that are utilized in the script.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?