Wskaźnik impetu (CCI)

Wskaźnik kanału towaru (CCI) to oscylator impetu stosowany w analizie technicznej w celu identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania poprzez mierzenie odchylenia ceny danego instrumentu od jej wartości średniej ujętej statystycznie. CCI to bardzo znany i powszechnie stosowany wskaźnik, który swą popularność zawdzięcza w dużej mierze swej wszechstronności. Oprócz wyznaczania poziomów wykupienia/wyprzedania rynku, CCI stosowany jest także do wyznaczania punktu odwrócenia ceny oraz dywergencji. W założeniu wskaźnik ten miał służyć do identyfikacji trendów na rynkach towarowych, jednak obecnie stosuje się ten wskaźnik także w analizie rozmaitych rynków instrumentów finansowych.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Kanału Towaru.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
12
1
2
...
12