zzzune

ZTrend

Pick Bottoms and Tops of a trend with ZTrend indicator. Use this indicator in multi frame for superb results.
If you are a Short Term trader, then use 2 hourly and Daily timeframe combination.
So after a downtrend, buy when 2 hourly candle turns green and wait until Daily candle also turns Green. Exit when 2 hourly candle turns red.
Ride the trend and do not exit until the 2 hourly candle turns Red.

When 2 consecutive candle body become thin, means end of a trend is near. Therefore either reduce the position or hedge.

Discipline is the key, therefore exit on the indication and do not wait in hope of marking turning your side.
Informacje o Wersji: study("ZTrend", shorttitle="Z_HA", overlay=false)

O = ema(open,3)
H = ema(high,3)
L = ema(low,3)
C = ema(close,3)

haclose = (O + H + L + C) / 4
haopen = na(haopen) ? (O + C) / 2 : (haopen + haclose) / 2
hahigh = max(H, max(haopen, haclose))
halow = min(L, min(haopen, haclose))

plotcandle(haopen, hahigh, halow, haclose, title='Mod_HA', color=(haopen < haclose) ? green : red, wickcolor=gray)
Informacje o Wersji: New update will plot ZTrend on the price chart itself.

Use the Show/Hide button beside name of the instrument example show/Hide button just beside "NIFTY, 1D, NSE"
Informacje o Wersji: Actual closing price of each bar now is also plotted in light blue line. This will help give an indication where exactly the actual price is with respect to ZTrend bars.

Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?