repo32

Candlestick Patterns Identified (updated 3/11/15)

I decided to republish this one without the trend filter and with all the major symbols active. This will allow for all the patterns to show up.
Due to 15 different candlestick formations in this one script, it will be difficult to turn off the last few due to screen size. You can turn off individual patterns on the settings screen.
I have everything spelled out except the hammer and inverted hammer. They are "H" and "IH" respectively on the charts. They show up so often that they cluttered the charts.

The default script has: Doji, Evening Star, Morning Star, Shooting Star, Hammer, Inverted Hammer, Bearish Harami, Bullish Harami, Bearish Engulfing, Bullish Engulfing, Piercing Line, Bullish Belt, Bullish Kicker, Bearish Kicker, Hanging man, and Dark Cloud Cover. You can turn off what you don't like. The Piercing Line, Bullish Belt, and the Kickers will usually show up better in the daily charts.

I recommend watching videos with Stephen Bigalow to get a feel for how to trade these. You will want to add an 8 EMA to your chart with his setups. Enjoy.

If you want the old version: Take a look at the related ideas below.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
// Created by Robert N. 030715
// Updated 031115
// Candle labels
study(title = "Candles", overlay = true)

DojiSize = input(0.05, minval=0.01, title="Doji size")
data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize)
plotchar(data, title="Doji", text='Doji', color=white)

data2=(close[2] > open[2] and min(open[1], close[1]) > close[2] and open < min(open[1], close[1]) and close < open )
plotshape(data2, title= "Evening Star", color=red, style=shape.arrowdown, text="Evening\nStar")

data3=(close[2] < open[2] and max(open[1], close[1]) < close[2] and open > max(open[1], close[1]) and close > open )
plotshape(data3,  title= "Morning Star", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Morning\nStar")

data4=(open[1] < close[1] and open > close[1] and high - max(open, close) >= abs(open - close) * 3 and min(close, open) - low <= abs(open - close))
plotshape(data4, title= "Shooting Star", color=red, style=shape.arrowdown, text="Shooting\nStar")

data5=(((high - low)>3*(open -close)) and  ((close - low)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((open - low)/(.001 + high - low) > 0.6))
plotshape(data5, title= "Hammer", location=location.belowbar, color=white, style=shape.diamond, text="H")

data5b=(((high - low)>3*(open -close)) and  ((high - close)/(.001 + high - low) > 0.6) and ((high - open)/(.001 + high - low) > 0.6))
plotshape(data5b, title= "Inverted Hammer", location=location.belowbar, color=white, style=shape.diamond, text="IH")


data6=(close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and open[1] <= close and open - close < close[1] - open[1] )
plotshape(data6, title= "Bearish Harami",  color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nHarami")

data7=(open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and close[1] <= open and close - open < open[1] - close[1] )
plotshape(data7,  title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nHarami")

data8=(close[1] > open[1] and open > close and open >= close[1] and open[1] >= close and open - close > close[1] - open[1] )
plotshape(data8,  title= "Bearish Engulfing", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulfing")

data9=(open[1] > close[1] and close > open and close >= open[1] and close[1] >= open and close - open > open[1] - close[1] )
plotshape(data9, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulfling")

upper = highest(10)[1]
data10=(close[1] < open[1] and  open < low[1] and close > close[1] + ((open[1] - close[1])/2) and close < open[1])
plotshape(data10, title= "Piercing Line", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Piercing\nLine")

lower = lowest(10)[1]
data11=(low == open and  open < lower and open < close and close > ((high[1] - low[1]) / 2) + low[1])
plotshape(data11, title= "Bullish Belt", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nBelt")

data12=(open[1]>close[1] and open>=open[1] and close>open)
plotshape(data12, title= "Bullish Kicker", location=location.belowbar, color=lime, style=shape.arrowup, text="Bullish\nKicker")

data13=(open[1]<close[1] and open<=open[1] and close<=open)
plotshape(data13, title= "Bearish Kicker", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nKicker")

data14=(((high-low>4*(open-close))and((close-low)/(.001+high-low)>=0.75)and((open-low)/(.001+high-low)>=0.75)) and high[1] < open and high[2] < open)
plotshape(data14,  title= "Hanging Man", color=red, style=shape.arrowdown, text="Hanging\nMan")

data15=((close[1]>open[1])and(((close[1]+open[1])/2)>close)and(open>close)and(open>close[1])and(close>open[1])and((open-close)/(.001+(high-low))>0.6))
plotshape(data15, title= "Dark Cloud Cover", color=red, style=shape.arrowdown, text="Dark\nCloudCover")