LonesomeTheBlue

CreateAndShowZigzag

LonesomeTheBlue Wizard Zaktualizowano   
Library "CreateAndShowZigzag"
Functions in this library creates/updates zigzag array and shows the zigzag

getZigzag( zigzag , prd , max_array_size) calculates zigzag using period
Parameters:
  • zigzag: is the float array for the zigzag (should be defined like "var zigzag = array.new_float(0)"). each zigzag points contains 2 element: 1. price level of the zz point 2. bar_index of the zz point
  • prd: is the length to calculate zigzag waves by highest( prd )/lowest( prd )
  • max_array_size: is the maximum number of elements in zigzag , keep in mind each zigzag point contains 2 elements, so for example if it's 10 then zigzag has 10/2 => 5 zigzag points
Returns: dir that is the current direction of the zigzag

showZigzag( zigzag , oldzigzag, dir, upcol, dncol) this function shows zigzag
Parameters:
  • zigzag: is the float array for the zigzag (should be defined like "var zigzag = array.new_float(0)"). each zigzag points contains 2 element: 1. price level of the zz point 2. bar_index of the zz point
  • oldzigzag: is the float array for the zigzag , you get copy the zigzag array to oldzigzag by "oldzigzag = array.copy(zigzay)" before calling get_zigzag() function
  • dir: is the direction of the zigzag wave
  • upcol: is the color of the line if zigzag direction is up
  • dncol: is the color of the line if zigzag direction is down
Returns: null
Informacje o Wersji:
updated

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.