Lemnos

ET/Candlestick 1

website: www.ersoytoptas.com
Newspaper : tr.investing.com/members/36623/opinionPlease ... First !!! Your analysis after sicript

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study("ET/Candlestick 1",overlay=true)

hammer= (((high-low)>3*(open-close)and((close-low)/(.001+high-low)>0.60)and((open-low)/(.001+high-low)>0.60)))
plotchar( hammer  , char='↑',title="Hammer",location=location.belowbar ,text="Hammer",color=black)

hangingman=( ((high - low) >4 * (open - close)) and ((close - low) / (.001 + high - low) >= .75) and ((open - low) / (.001 + high - low) >= 0.75))
plotshape( hangingman,title="Hanging man", style=shape.arrowdown ,text="Hang.Man",color=red)

Piercingline =((close[1] < open[1]) and (((open[1] + close[1]) / 2) < close) and (open < close) and (open < close[1]) and (close < open[1]) and ((close - open) / (.001 + (high - low)) > 0.6))
plotchar( Piercingline, char='↑',title="Pier.line",location=location.belowbar ,text="Piercingline",color=black)

Bullishengulfing=((open[1] > close[1]) and (close >open)and (close >= open[1]) and (close[1] >= open)and ((close - open) > (open[1] - close[1])))
plotchar(Bullishengulfing ,char='↑',title="Bullishengulfing",location=location.belowbar ,text="Bullishengulfing",color=black)


Bearishengulfing=((close[1] > open[1]) and (open > close) and (open >= close[1]) and (open[1] >= close) and ((open - close) > (close[1] - open[1])))
plotshape(Bearishengulfing,title="Bearishengulfing", style=shape.arrowdown ,text="Bearishengulfing",color=red)

Darkcloud=((close[1] > open[1]) and (((close[1] + open[1]) / 2) > close) and (open > close) and (open > close[1]) and (close > open[1]) and ((open - close) / (.001 + (high - low)) > 0.6))
plotshape(Darkcloud,title="Darkcloud", style=shape.arrowdown ,text="Darkcloud",color=red)

Morningstar=((open[2]>close[2])and((open[2]-close[2])/(.001+high[2]-low[2])>.6)and(close[2]>open[1])and(open[1]>close[1])and((high[1]-low[1])>(3*(close[1]-open[1])))and(close>open)and(open>open[1]))
plotchar(Morningstar,char='↑',title="Morningstar",location=location.belowbar ,text="Morningstar",color=black)

Eveningstar=((close[2] >open[2]) and ((close[2] - open[2]) / (.001 + high[2] - low[2]) > .6) and (close[2] <open[1]) and (close[1] >open[1]) and ((high[1] - low[1]) > (3 * (close[1] - open[1]))) and (open >close) and (open <open[1]))
plotshape(Eveningstar,title="Eveningstar", style=shape.arrowdown ,text="Eveningstar",color=red)

Bullishkicker=(open[1] > close[1]) and (open >= open[1]) and (close >open)
plotchar(Bullishkicker,char='↑',title="BullKicker",location=location.belowbar ,text="Bullkick",color=black)


Bearishkicker=(open[1] < close[1]) and (open <= open[1]) and (close <= open)
plotshape(Bearishkicker,title="Bearkicker", style=shape.arrowdown ,text="Bearkicker",color=red)


Shootingstar=(((high - low) > 4 * (open - close)) and ((high - close) / (.001 + high - low) >= 0.75) and ((high -open) / (.001 + high - low) >= 0.75))
plotshape(Shootingstar,title="Shootingstar", style=shape.arrowdown ,text="Shootingstar",color=red)

Invertedhammer=(((high - low) > 3 * (open - close)) and ((high - close) / (.001 + high - low) > 0.6) and ((high - open) / (.001 + high - low) > 0.6))
plotchar(Invertedhammer,char='↑',title="Inv.hammer",location=location.belowbar ,text="Inv.hammer",color=black)