jacobnie2008

Kaufman Adaptive Moving Average (day)

The KAMA will not change when the interval changes from day to something like 5 minutes or 30 minutes. Allows for more precise trading with the same indicator on a different interval.
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
study(title="Kaufman Adaptive Moving Average", shorttitle="Kaufman Adaptive Moving Average", overlay = true)
day = iff(period == 'D', 390, interval )
dayclose = 390/day
Length = input(10, minval=1) * dayclose
xPrice = close[dayclose]
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
Fastend = input(4)
Slowend = input(30)
nfastend = 2/(Fastend + 1)
nslowend = 2/(Slowend + 1)
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2) 
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
plot(nAMA, color=blue, title="KAMA")