tkarolak

Fibonacci Bollinger Volume Weighted Deviation

tkarolak Zaktualizowano   
Discover market dynamics with the 'Fibonacci Bollinger Volume Weighted Deviation' indicator – a unique tool blending Fibonacci ratios, Bollinger Bands, and volume-weighted analysis. Ideal for spotting overbought/oversold conditions and potential market turnarounds, this indicator is a must-have for traders seeking nuanced insights into price behavior and volatility.

Description:
"The 'Fibonacci Bollinger Volume Weighted Deviation' indicator presents a novel approach to market trend analysis by integrating Fibonacci ratios with the classic concept of Bollinger Bands. Designed for traders who incorporate Fibonacci levels in their market analysis, this indicator adapts Bollinger Bands to a user-defined Fibonacci ratio. It creates dynamic upper and lower bands around a Simple Moving Average (SMA), offering insights into price deviations and potential overbought or oversold market states.

Incorporating volume data, this indicator provides a volume-weighted perspective of price deviations. This feature is crucial in gauging the market sentiment, as significant volumes linked with price deviations can signal strong market moves. By plotting these deviations and emphasizing those that significantly diverge from the volume-weighted average, it aids in pinpointing potential turning points or key support and resistance zones.

Versatile in nature, the 'Fibonacci Bollinger Volume Weighted Deviation' indicator is adaptable to various trading styles and market conditions. It proves especially valuable in markets where Fibonacci levels are a key factor. Traders can explore long positions when prices fall below the lower band and consider short positions when prices breach the upper band. The addition of volume-weighted deviation analysis refines these trading signals, offering a more sophisticated and nuanced decision-making process for entries and exits.

As a standalone tool or in conjunction with other technical instruments, this indicator is an invaluable addition to any technical analyst's toolkit. It not only enhances traditional Fibonacci and Bollinger Band methodologies but also integrates volume analysis to provide a comprehensive view of market trends and movements."
Informacje o Wersji:
Array Size changed / fixed
Informacje o Wersji:
Code refactor

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?