Yonsei_dent

YD_Volume_Alert

Yonsei_dent Zaktualizowano   
"YD_Volume_Alert" is a simple alert based on the increasing volume.
Although it is a simple indicator, strategies to determine accumulation and distribution can be developed using this indicator, which will also be published as well.

📌 Usage, Details and Alert

Using this indicator is simple.
You can enter two scales, "Increased Percentage 1 (%)" and "Increased Percentage 2 (%)", with default values set to 200% and 500%.

Signals are displayed in green and red triangles at the bottom of the bar, also printed with the text "Increased Volume" and "Hugely increased Volume".

Alerts are provided as a combination of the chart's symbol and the set percentage. For example,
"BINANCE:BTCUSDT.P 's Volume : 200% increased."

===========================================================

"YD_Volume_Alert"는 거래량 증가에 따른 얼러트를 제공하는 간단한 지표입니다.
간단한 지표이지만 위 지표를 이용하여 매집과 매도의 타이밍으로 이용하는 전략 또한 개발할 수 있으며, 이 역시도 퍼블리시 할 예정입니다.

📌 사용 예시와 알림 설정

지표를 사용하는 방법은 간단합니다.
"Increased Percentage 1 (%)" 과 "Increased Percentage 2 (%)" 두 가지의 배율을 입력할 수 있으며, 기본값은 200%와 500%로 설정되어 있습니다.

시그널은 바 하단에 초록색, 빨간색 삼각형으로 각각 표시되며, "Increased Volume"과 "Hugely increased Volume"이라는 텍스트가 함께 출력됩니다.

얼러트는 자신이 설정한 차트의 심볼과 설정한 퍼센티지의 조합으로 제공되며 예를 들면 다음과 같습니다.
"BINANCE:BTCUSDT.P 's Volume : 200% increased."
Informacje o Wersji:
"YD_Volume_Alert" is a simple alert based on the increasing volume.
Although it is a simple indicator, strategies to determine accumulation and distribution can be developed using this indicator, which will also be published as well.

📌 Usage, Details and Alert

Using this indicator is simple.
You can enter two scales, "Increased Percentage 1 (%)" and "Increased Percentage 2 (%)", with default values set to 200% and 500%.

Signals are displayed in green and red triangles at the bottom of the bar, also printed with the text "Increased Volume" and "Hugely increased Volume".

Alerts are provided as a combination of the chart's symbol and the set percentage. For example,
"BINANCE:BTCUSDT.P 's Volume : 200% increased."

===========================================================

"YD_Volume_Alert"는 거래량 증가에 따른 얼러트를 제공하는 간단한 지표입니다.
간단한 지표이지만 위 지표를 이용하여 매집과 매도의 타이밍으로 이용하는 전략 또한 개발할 수 있으며, 이 역시도 퍼블리시 할 예정입니다.

📌 사용 예시와 알림 설정

지표를 사용하는 방법은 간단합니다.
"Increased Percentage 1 (%)" 과 "Increased Percentage 2 (%)" 두 가지의 배율을 입력할 수 있으며, 기본값은 200%와 500%로 설정되어 있습니다.

시그널은 바 하단에 초록색, 빨간색 삼각형으로 각각 표시되며, "Increased Volume"과 "Hugely increased Volume"이라는 텍스트가 함께 출력됩니다.

얼러트는 자신이 설정한 차트의 심볼과 설정한 퍼센티지의 조합으로 제공되며 예를 들면 다음과 같습니다.
"BINANCE:BTCUSDT.P 's Volume : 200% increased."
Informacje o Wersji:
Added various display options for markers.

Marker를 위한 다양한 옵션을 추가하였습니다.
Informacje o Wersji:
Added the "Shape" Check box to remove one or all.

Yonsei_dent ★TRADING ACADEMY
contents.premium.naver.com/yonseident/ysdent

Yonsei_dent의 경제분석 Telegram
t.me/TeamYonseiDent

Yonsei_dent 카카오톡 (2580)
open.kakao.com/o/gXJjXvxe
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?