FinnoVent

Market Trend Indicator (FinnoVent)

The Market Trend Indicator (FinnoVent) is a comprehensive trading tool designed to provide clear visual cues for market trends on TradingView charts. This indicator combines the principles of Exponential Moving Averages (EMAs), Bollinger Bands, the Average Directional Index (ADX), and the Relative Strength Index (RSI) to offer a nuanced view of market movements.

How It Works:

Trend Identification with EMAs: The indicator uses two EMAs (3-period and 30-period) to identify the primary trend. An upward trend is signaled when the 3-period EMA crosses above the 30-period EMA, while a downward trend is indicated when the 3-period EMA crosses below the 30-period EMA.

Sideways Market Detection: To identify sideways trends, the indicator employs Bollinger Bands, ADX, and RSI. A sideways (or consolidating) market condition is identified when:

The price is between the middle 60% of the Bollinger Bands (avoiding the top and bottom 20%).
The ADX is below 30, indicating a lack of a strong trend.
The RSI is between 40 and 60, suggesting a neutral market momentum.
Visual Representation:

Bar Colors: The indicator colors the price bars on the chart based on the identified trend:
Green Bars: Indicate an upward trend.
Red Bars: Indicate a downward trend.
Grey Bars: Indicate a sideways or consolidating market.
How to Use:

Trend Following: Use the colored bars as a guide for trend following. Green bars suggest a potential entry for a long position, while red bars may indicate opportunities for short positions.
Sideways Market Caution: Grey bars signal a sideways market. In such conditions, traders might exercise caution and avoid trend-following strategies, as the market lacks a clear direction.
Complementary Analysis: While the Market Trend Indicator (FinnoVent) provides valuable insights, it's recommended to use it in conjunction with other forms of analysis (like fundamental analysis, other technical indicators, or price action) for comprehensive decision-making.
Suitable for: This indicator is versatile and can be applied to various timeframes and trading instruments, including stocks, forex, commodities, and indices.

Important Notes:

The indicator is designed to minimize repainting but always consider the latest data for the most accurate analysis.
Like all indicators, it is not foolproof. It works best when combined with a solid trading plan and risk management strategies.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?