Ampersky

Amp - Triple Moving Averages (34,100,200)

267 obejrzeń
8
3 MAs for trading Amp system
Informacje o Wersji: 3 MAs for Amp trading system.
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

Komentarze