alona.gz

All Candlestick Patterns Identifier

33 candlestick patterns.
republish with a clearer chart.
@Mamona
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
// Created by Robert N. 030715
// Updated 031115
// Candle labels
study(title = "Mamona Candles", overlay = true)

data1=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open>=close[1] and close>open[1] and close<((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data1,title="Dark Cloud Cover",text='DarkCloudCover',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data2=(abs(close-open)/(high-low)<0.1 and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)))
plotshape(data2,title="Doji",text='Doji',color=white, style=shape.circle,location=location.belowbar)

data3=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and abs(close-open)/(high-low)<0.1 and close[1]<close and close[1]<open and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)))
plotshape(data3,title="Doji Star",text='DojiStar',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data4=(abs(close-open)/(high-low)<0.1 and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)) and (high-max(close,open))<abs(close-open))
plotshape(data4,title="Dragonfly Doji",text='DragonflyDoji',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data5=(close[2]>open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]<close[1] and close[2]<open[1] and close[1]>open and open[1]>open and close<close[2])
plotshape(data5,title="Evening Star",text='EveningStar',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data6=(close[2]>open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]<close[1] and close[2]<open[1] and close[1]>open and open[1]>open and close<close[2] and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])>(3*abs(close[1]-open[1])))
plotshape(data6,title="Evening Star Doji",text='EveningStarDoji',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data7=(abs(close-open)/(high-low)<0.1 and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)<=abs(close-open))
plotshape(data7,title="Gravestone Doji",text='GravestoneDoji',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data8=(close<open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (min(close,open)-low)>=(2*abs(close-open)) and (high-max(close,open))>(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data8,title="Hanging Man Red",text='HangingMan',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data9=(close>open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (min(close,open)-low)>=(2*abs(close-open)) and (high-max(close,open))>(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data9,title="Hanging Man Green",text='HangingMan',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data10=(close[2]<open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]>close[1] and close[2]>open[1] and close[1]<open and open[1]<open and close>close[2])
plotshape(data10,title="Morning Star",text='MorningStar',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data11=(close[2]<open[2] and abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.7 and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]>close[1] and close[2]>open[1] and close[1]<open and open[1]<open and close>close[2] and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])>(3*abs(close[1]-open[1])))
plotshape(data11,title="Morning Star Doji",text='MorningStarDoji',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data12=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open<=close[1] and close<open[1] and close<((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data12,title="Piercieng Pattern",text='PiercingPattern',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data13=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and close[1]>close and close[1]>open)
plotshape(data13,title="Raindrop",text='Raindrop',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data14=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and abs(close-open)/(high-low)<0.1 and close[1]>close and close[1]>open and (high-max(close,open))>(3*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)>(3*abs(close-open)))
plotshape(data14,title="Raindrop Doji",text='RaindropDoji',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data15=(close<open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (high-max(close,open))>=(2*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)<=(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data15,title="Inverted Hammer Red",text='InvertedHammer',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data16=(close>open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and (high-max(close,open))>=(2*abs(close-open)) and (min(close,open)-low)<=(0.25*abs(close-open)))
plotshape(data16,title="Inverted Hammer Green",text='InvertedHammer',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data17=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and close[1]<close and close[1]<open)
plotshape(data17,title="Star",text='Star',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data18=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open>=close[1] and close<close[1] and close>=((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data18,title="Bearish Thrusting",text='BearishThrusting',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data19=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and open<=close[1] and close>close[1] and close<=((open[1]+close[1])/2))
plotshape(data19,title="Bullish Thrusting Pattern",text='BullishThrusting',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data20=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close<open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and abs(low/low[1]-1)<0.05 and abs(close-open)<2*(min(close,open)-low))
plotshape(data20,title="Tweezers Bottom",text='TweezersBottom',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data21=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and close>open and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and abs(high/high[1]-1)<0.05 and abs(close[1]-open[1])<2*(high[1]-max(close[1],open[1]))) 
plotshape(data21,title="Tweezers Top",text='TweezersTop',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data22=(close[3]<open[3] and abs(close[3]-open[3])/(high[3]-low[3])>=0.7 and close[2]>open[2] and 0.3>abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.1 and close[1]>open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]>close[1] and close[1]>close[3] and open[2]<close[3] and open[1]<close[3] and close>((open[3]+close[3])/2))
plotshape(data22,title="Tower Bottom",text='TowerBottom',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data23=(close[3]>open[3] and abs(close[3]-open[3])/(high[3]-low[3])>=0.7 and close[2]<open[2] and 0.3>abs(close[2]-open[2])/(high[2]-low[2])>=0.1 and close[1]<open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and close[2]<close[1] and close[1]<close[3] and open[2]>close[3] and open[1]>close[3] and close<((open[3]+close[3])/2))
plotshape(data23,title="Tower Top",text='TowerTop',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data24=(close[1]<open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close>open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and close<=close[1] and close>low[1])
plotshape(data24,title="Bullish In Neck",text='BullishInNeck',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data25=(close[1]>open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close<open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and close>=close[1] and close<high[1])
plotshape(data25,title="Bearish In Neck",text='BearishInNeck',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data26=(close[1]>open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close<open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and open<=open[1] and open>low[1])
plotshape(data26,title="Bullish Separating Lines",text='BullishSeparatingLines',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data27=(close[1]<open[1] and 0.7>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.3 and close>open and 0.7>abs(close-open)/(high-low)>=0.3 and open>=open[1] and open<high[1])
plotshape(data27,title="Bearish Separating Lines",text='BearishSeparatingLines',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data28=(close[1]<open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and high<open[1] and low>close[1])
plotshape(data28,title="Bullish Harami",text='BullishHarami',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data29=(close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.7 and 0.3>abs(close-open)/(high-low)>=0.1 and high<close[1] and low>open[1])
plotshape(data29,title="Bearish Harami",text='BearishHarami',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data30=(close[1]<open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<close and low[1]>open)
plotshape(data30,title="Bullish Engulfing",text='BullishEngulfing',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data31=(close[1]>open[1] and 0.3>abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])>=0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<open and low[1]>close)
plotshape(data31,title="Bearish Engulfing",text='BearishEngulfing',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)

data32=(abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close>open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<close and low[1]>open and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])<=abs(close[1]-open[1]))
plotshape(data32,title="Doji Bullish Engulfing",text='DojiBullishEngulfing',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)

data33=(abs(close[1]-open[1])/(high[1]-low[1])<0.1 and close<open and abs(close-open)/(high-low)>=0.7 and high[1]<open and low[1]>close and (high[1]-max(close[1],open[1]))>(3*abs(close[1]-open[1])) and (min(close[1],open[1])-low[1])<=abs(close[1]-open[1]))
plotshape(data31,title="Doji Bearish Engulfing",text='DojiBearishEngulfing',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)