ssabu

BuySell(Basel major swing ver 1.0)

ssabu Premium Zaktualizowano   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


We have developed an algorithm that generates the buy and sell signals in 50/50 ratio where it's most reliable and accurate.

The signals are implemented to not overlap with one another. (no repaints)

By entering the initial seed capital, it will allow to measure the profitability in the future and the validity of the buy and sell signals.

Depending on the changing trading volumes, the system divides the chart into sections to decide for us whether it's safe to buy/sell or not.

Yellow = rising tide

Light yellow = ready to rise

Dark gray = falling tide

Light gray = crash

The buy signals occur only in the yellow colored section, which has the most trading volume .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


매수와 매도에서 신뢰도 있는 타점에서 매매신호가 1:1 비율로 발생하도록 알고리즘을 구현했습니다.

매매신호는 리페인팅이 없도록 구현하였습니다.

때문에 초기시드를 입력하면 이후에 시드변화가 어떻게 변하는지 측정하고 매매시그널에 대한 신뢰도를 검증 할 수 있습니다.

거래량에 따라서 차트에 구간을 나눠줘서 매매가 가능한 구간을 나눠줬습니다.

진노랑 = 상승구간

연노랑 = 상승준비

진회색 = 눌림구간

연회색 = 하락구간

매수신호는 거래량이 많이 들어 온 구간인 진노랑 구간에서만 발생합니다.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BuySell대로 매매 했을 시에 시드변화와 존버시의 시드 변화 그래프 (파란색이 바셀, 빨간색이 존버)

BlueLine is Basel trading blance, RedLine is buy and holding blance.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o Wersji:
:

BTC
Blue line is Basel total balance, Red line is Hodl total balance
result based on Commission 0.1% Slippage 0.1%
파란선이 바셀시드 빨간선이 존버 (슬리피지0.1%, 수수료 0.1% 적용)


ETH
Blue line is Basel total balance, Red line is Hodl total balance
result based on Commission 0.1% Slippage 0.1%
파란선이 바셀시드 빨간선이 존버 (슬리피지0.1%, 수수료 0.1% 적용)


XRP
Blue line is Basel total balance, Red line is Hodl total balance
result based on Commission 0.1% Slippage 0.1%
파란선이 바셀시드 빨간선이 존버 (슬리피지0.1%, 수수료 0.1% 적용)


BCC
Blue line is Basel total balance, Red line is Hodl total balance
result based on Commission 0.1% Slippage 0.1%
파란선이 바셀시드 빨간선이 존버 (슬리피지0.1%, 수수료 0.1% 적용)
Informacje o Wersji:
:

✅ Basel 2.0 Update!

Added short-term high selling algorithm.

The short-term peak is more likely to occur at the short-term peak between the BUY and SELL signals, which can further improve the odds and fund management.

The short-term high-signal signal shows the blue SELL message and the point of sale in sky blue in the middle of the rod.✅ 바셀 2.0 업데이트!

단기고점 매도 알고리즘을 추가하였습니다.

단기고점이 나오는 시기는 기존의 BUY와 SELL의 시그널 사이에 생기는 단기고점에서 SELL이 추가적으로 발생하여 승률과 자금관리에 더 도움을 줄 수 있습니다.

단기고점 시그널은 파란색 SELL 메시지와 봉 중간에 하늘색으로 매도시점이 표시됩니다.
Informacje o Wersji:
:


✅ Seed change graphs are measured only with swing signals except short-term peak.


✅ 시드변화 그래프는 단기고점을 제외한 스윙신호로만 측정 됩니다.
Informacje o Wersji:
:

✅ 바셀2.0 업데이트 적용화면 / Basel2.0 Update Chartview


Informacje o Wersji:
:

✅ 바셀2.1 업데이트 / Basel2.1 Update

시드그래프대로 우측에 숫자잔고가 체크되지 않는 버그를 수정하였습니다.


Fixed a bug where the number balance is not checked on the right side of the seed graph.
Informacje o Wersji:
:

바셀 사용자분들은 2.1로 재설치하여 업데이트 해주세요!

Users of Bassel should re-install and update 2.1!
Informacje o Wersji:
:

✅ 바셀2.2 업데이트 / Basel2.2 Update

단기고점 알림 적용

Apply a high sell
Informacje o Wersji:
:

바셀 사용자분들은 2.2로 재설치하여 업데이트 해주세요!

Users of Bassel should re-install and update 2.2!
Informacje o Wersji:
:
Informacje o Wersji:
:

✅ 바셀2.2 업데이트

- 모든 색깔 알림지원

- 30분봉 시그널 추가지원

- 연회색 SELL버그 수정

- 시그널 출력 방식 수정


바셀 사용자분들은 2.2를 재설치하여 업데이트 해주세요!

Users of Bassel should re-install and update 2.2!
Informacje o Wersji:
:

바셀 사용자분들은 2.21로 재설치하여 업데이트 해주세요!

Users of Bassel should re-install and update 2.21!

업데이트사항은 위의 내용과 같습니다.
Informacje o Wersji:
:

바셀이 ver 6.0으로 완전히 다른 시그널로 업댓 되었습니다.

이용자 분들은 6.0 버전으로 재설치하여 업데이트 해주세요!!

감사합니다.

【 트레이딩뷰 매니아 】
https://cafe.naver.com/tradingviewmania
【 트레이딩 시스템 】
https://tradingviewmania-menu.oopy.io/
【 카톡 】
http://bit.ly/%EC%8B%B8%EB%B6%80_%EB%AC%B8%EC%9D%981
【 텔레그램 】
http://bit.ly/%EC%8B%B8%EB%B6%80%ED%85%94%EB%A0%88
Skrypt tylko na zaproszenie

Dostęp do tego skryptu mają tylko użytkownicy upoważnieni przez autora i zazwyczaj wiąże się z opłatą. Możesz dodać go do ulubionych, ale będziesz mógł z niego korzystać dopiero po uzyskaniu zgody jego autora. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ssabu, lub postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami autora.

TradingView sugeruje, abyś nie płacił za skrypt i nie używał go, jeśli nie ufasz autorowi w 100 % i nie rozumiesz, jak działa skrypt. W wielu przypadkach można znaleźć dobrą alternatywę open-source za darmo wśród naszych Skryptów Społeczności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?

Uwaga: przeczytaj to, zanim poprosisz o dostęp.

Powiązane pomysły