deperp

3kilos BTC 15m

deperp Zaktualizowano   
The "3kilos BTC 15m" is a comprehensive trading strategy designed to work on a 15-minute timeframe for Bitcoin (BTC) or other cryptocurrencies. This strategy combines multiple indicators, including Triple Exponential Moving Averages (TEMA), Average True Range (ATR), and Heikin-Ashi candlesticks, to generate buy and sell signals. It also incorporates risk management features like take profit and stop loss.

Indicators
Triple Exponential Moving Averages (TEMA): Three TEMA lines are used with different lengths and sources:

Short TEMA (Red) based on highs
Long TEMA 1 (Blue) based on lows
Long TEMA 2 (Green) based on closing prices
Average True Range (ATR): Custom ATR calculation with EMA smoothing is used for volatility measurement.
Supertrend: Calculated using ATR and a multiplier to determine the trend direction.
Simple Moving Average (SMA): Applied to the short TEMA to smooth out its values.
Heikin-Ashi Close: Used for additional trend confirmation.

Entry & Exit Conditions
Long Entry: Triggered when the short TEMA is above both long TEMA lines, the Supertrend is bullish, the short TEMA is above its SMA, and the Heikin-Ashi close is higher than the previous close.

Short Entry: Triggered when the short TEMA is below both long TEMA lines, the Supertrend is bearish, the short TEMA is below its SMA, and the Heikin-Ashi close is lower than the previous close.

Take Profit and Stop Loss: Both are calculated as a percentage of the entry price, and they are set for both long and short positions.

Risk Management
Take Profit: Set at 1% above the entry price for long positions and 1% below for short positions.
Stop Loss: Set at 3% below the entry price for long positions and 3% above for short positions.

Commission and Pyramiding
Commission: A 0.07% commission is accounted for in the strategy.
Pyramiding: The strategy does not allow pyramiding.

Note
This strategy is designed for educational purposes and should not be considered as financial advice. Always do your own research and consider consulting a financial advisor before engaging in trading.
Informacje o Wersji:
Remove HA, SMA.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?