Rami_LB

Multi Time Frame RSI Panel

Rami_LB Zaktualizowano   
Description:

The "Multi Time Frame RSI Panel" indicator is a powerful tool designed to help traders analyze the Relative Strength Index (RSI) across multiple timeframes simultaneously. While the core logic of this indicator is proprietary, this description aims to provide traders with an understanding of its functionality and utility.

Key Features:

Multi-Timeframe Analysis: This indicator displays RSI values for different timeframes, including 1 minute (1m), 5 minutes (5m), 15 minutes (15m), 30 minutes (30m), 1 hour (1h), 2 hours (2h), 4 hours (4h), and 1 day (1d). Traders can choose which timeframes to display on their chart based on their trading strategy.

Customizable Thresholds: Users can set upper and lower RSI thresholds for each timeframe, allowing for the identification of overbought and oversold conditions. The indicator highlights RSI values that breach these thresholds in green (for overbought) or red (for oversold), providing visual cues for potential trading opportunities.

How to Use:

1. Add the "Multi Time Frame RSI Panel" indicator to your TradingView chart.
2. Configure the settings by selecting the timeframes you want to monitor and setting your preferred RSI thresholds.
3. Monitor the RSI values for each selected timeframe in the panel located at the top right corner of your chart.
4. Look for potential trading signals based on RSI conditions, such as overbought or oversold levels, across different timeframes.
Informacje o Wersji:
I have added the weekly and monthly RSI, but TradingView can only create 9 rows, so a maximum of 7 timeframes can be activated at the same time.
Informacje o Wersji:
I'm sorry, I made a mistake. There can be 8 timeframes activated at the same time.
Informacje o Wersji:
Thanks to a tip from RDreesmann, I was able to solve the problem with the timeframe limit. I also added the option of changing the number of periods of the RSI.
Informacje o Wersji:
Dark Mode has been added
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?