Seansnote97

Volume+

Seansnote97 Zaktualizowano   
The enhanced Volume+ Indicator is a valuable tool that builds upon the traditional Volume indicator by incorporating a technique known as linear prediction.

In traditional Volume analysis, the volume data for a bar is only known once the bar has closed. However, with the enhanced Volume+ Indicator, we utilize linear prediction to estimate the closing volume of the k-bar before it actually closes. This estimation is based on historical volume observed in the market.

By employing this indicator, traders and investors can gain an early insight into the potential volume of the current bar, even before it concludes. This can be particularly useful for those who wish to make informed decisions based on volume analysis and its impact on price movements.

===========================中文版本===========================


增强的Volume+指标是一个有价值的工具,它通过结合一种称为线性预测的技术建立在传统成交量指标的基础上。

在传统的成交量分析中,只有在柱线收盘后才能知道柱线的成交量数据。然而,通过增强的Volume+指标,我们利用线性预测来估计 k 柱实际收盘前的收盘成交量。该估计基于市场观察到的历史交易量。

通过使用该指标,交易者和投资者可以在k柱结束之前就尽早了解当前柱的潜在交易量。对于那些希望根据交易量分析及其对价格变动的影响做出明智决策的人来说,这尤其有用。
Informacje o Wersji:
More custom colors.

If my indicators are helpful to you, you can buy me a coffee:

[DOGE]: DAucrqjFpHwz6JX7CVvAKy8kGuDVrTY8UD
[USDT TRC20]: TXgeyfstQDDzoCaQZygCB12PAamvaXT8Cx
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?