Zaawansowane technologie oraz sprzęt medyczny 315.659B0.530.77%73Opieka Zdrowotna9
Reklama & Marketing 22.177B3.210.08%140Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Kosmonautyka i Obrona 537.860B1.980.68%179Przemysł8
Chemia rolnicza 75.642B1.730.00%0Materiały Podstawowe4
Air Freight & Courier Services 293.476B2.741.46%10.364KPrzemysł8
Linie lotnicze 93.541B2.06-0.00%26Przemysł6
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 15.315B2.391.25%23.301KPrzemysł2
Aluminium 13.681B3.290.00%0Materiały Podstawowe1
Odzież i akcesoria 470.354B2.070.66%232.717KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej14
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 90.816B1.290.25%142Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 829.192M2.15-1.52%104Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 759.014B3.740.49%203.054KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej14
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 171.530B2.04-1.18%3.416KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej13
Banki 2091.110B2.780.28%191.272KFinanse51
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 209.975B1.491.51%37.616KOpieka Zdrowotna21
Browarnictwo 252.353B2.59-1.56%138Dobra konsumpcyjne niecykliczne3
Radiofonia i Telewizja 318.586B2.220.72%11Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Usługi wsparcia dla biznesu 41.058B1.791.39%19.394KPrzemysł4
Kasyna i Hazard 21.428B1.33-0.01%19Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Fundusze Zamknięte 2.254B11.250.00%0Finanse1
Usługi drukarskie 987.727M2.46-0.39%31Przemysł2
Artykuły chemiczne 228.176B3.080.49%13.950KMateriały Podstawowe11
Komunikacja i usługi sieciowe 315.340B3.250.54%388Technologia10
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 24.059B2.560.00%2.077KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Sprzęt komputerowy 50.585B2.690.11%98.808KTechnologia10
Budownictwo i inżynieria 94.600B3.020.02%544Przemysł6
Materiały budowlane 75.272B2.890.21%768.245KMateriały Podstawowe4
Artykuły i akcesoria budowlane 72.592B2.490.55%244.798KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Pożyczki konsumenckie 86.005B1.389.15%7Finanse3
Wydawnictwa 13.986B3.650.27%910Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw 5.156B0.720.00%0Finanse1
Domy towarowe 720.301B0.66%781Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Destylarnie i winnice 51.160B1.496.00%13Dobra konsumpcyjne niecykliczne3
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 153.770B3.151.68%77.039KMateriały Podstawowe6
Zróżnicowane Usługi Inwestycyjne 25.732B5.470.02%970Finanse3
Sprzedaż leków 105.267B1.550.01%3.277KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Urządzenia elektryczne 56.642B3.800.11%2.245KNarzędzia8
Wyposażenie i komponenty elektryczne 107.720B2.640.31%1.021KPrzemysł15
Electronic Equipments & Parts 25.389B2.46-0.23%467Technologia4
Pośrednictwo pracy 36.471B3.66-0.18%314.582KPrzemysł4
Przemysł rozrywkowy 105.880B1.820.46%619Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Sprzęt i usługi środowiskowe 8.832B5.480.00%0Przemysł1
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 51.855B2.190.07%15Finanse3
Rybołówstwo i rolnictwo 1.192B3.194.43%380Dobra konsumpcyjne niecykliczne1
Przetwórstwo żywności 808.396B2.990.20%4.441MDobra konsumpcyjne niecykliczne22
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 310.274B2.16-0.11%34Dobra konsumpcyjne niecykliczne5
Obuwie 217.542B1.280.12%7.483KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Złoto 83.992B0.900.64%831Materiały Podstawowe9
Lądowy transport towarowy i logistyka 1.669B1.860.00%0Przemysł1
Placówki i usługi opieki medycznej 153.379B1.180.00%3Opieka Zdrowotna7
Ciężki sprzęt elektryczny 108.776B2.440.05%4.671MPrzemysł7
Pojazdy i maszyny ciężkie 152.990B1.850.79%586Przemysł5
Autostrady i drogi kolejowe 7.663B2.580.00%0Przemysł1
Spółki holdingowe 5.748M-1.68%149Finanse2
Wyposażenie wnętrz 462.915M3.210.00%0Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz 909.715M50.31-0.05%43.500KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Artykuły i usługi wyposażenia domu 198.753B2.33-1.18%5Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Hotele, motele oraz linie rejsowe 16.360B2.220.02%992Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 113.499B0.720.75%328.766KTechnologia4
Artykuły użytku domowego 10.901B1.900.00%0Dobra konsumpcyjne niecykliczne1
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 235.161B0.652.66%231Technologia13
Niezależni producenci energii 1.026B3.300.00%0Narzędzia1
Konglomeraty Przemysłowe 488.966B3.021.80%91.030KPrzemysł6
Maszyny i sprzęt przemysłowy 69.439B2.06-0.01%77.638KPrzemysł32
Zintegrowane Górnictwo 494.413B1.913.81%32.920KMateriały Podstawowe7
Zintegrowane Oleje i Gazy 825.356B5.082.59%108.158KSurowce energetyczne4
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 507.233B4.490.65%502.188KUsługi telekomunikacyjne12
Usługi internetowe 2538.280B0.131.36%285Technologia18
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 118.296B1.68-0.07%2.981KFinanse4
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 182.625B2.860.17%7.043MFinanse13
Wypoczynek i rekreacja 143.657B0.503.88%49Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 143.961B4.870.50%27.663KFinanse7
Managed Health care 221.563B1.280.00%0Opieka Zdrowotna1
Morski transport towarowy i logistyka 7.510B1.6014.41%50Przemysł1
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 1.677B3.360.00%0Przemysł1
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 326.200B1.600.20%9.717KOpieka Zdrowotna13
Sprzęt i usługi wsparcia dla przemysłu wydobywczego 562.785M0.360.00%0Materiały Podstawowe1
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 384.367B4.280.10%216.978KFinanse9
Kompleksowe usługi komunalne 132.230B3.544.95%241.988KNarzędzia7
Napoje bezalkoholowe 323.388B3.38-1.23%72Dobra konsumpcyjne niecykliczne2
Opakowania i pojemniki niepapierowe 628.700M1.580.42%4.238KMateriały Podstawowe2
Wyposażenie biur 58.612B3.63-0.04%756Technologia4
Wydobycie gazu i ropy naftowej 11.074B-2.04%24.835KSurowce energetyczne2
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 168.525B2.930.00%0Surowce energetyczne3
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 614.622B3.720.00%0Surowce energetyczne4
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 160.739B2.240.11%2Surowce energetyczne6
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 22.550B2.530.28%43.611KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Artykuły papiernicze 420.000M0.930.00%2.124KMateriały Podstawowe1
Transport osobowy (lądowy i morski) 4.933B4.29-0.02%26Przemysł3
Artykuły higieny osobistej 643.263B2.57-1.16%114.760KDobra konsumpcyjne niecykliczne8
Produkty farmaceutyczne 2425.907B2.820.28%865.169KOpieka Zdrowotna29
Telefony i urządzenia przenośne 853.492B1.56-3.93%704Technologia2
Metale szlachetne i minerały 14.835B1.210.71%41Materiały Podstawowe4
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 481.382B0.001.03%20Finanse2
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 93.398B3.120.04%97.292KFinanse29
Reasekuracja 123.878B4.582.83%725.852KFinanse4
Sprzęt oraz usługi związane z energią odnawialną 23.325B1.37-0.02%27Surowce energetyczne4
Paliwa odnawialne 320.572M4.710.00%0Surowce energetyczne1
Bary i restauracje 229.248B2.270.00%0Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt półprzewodnikowy 85.022B0.85-0.02%49.613KTechnologia4
Półprzewodniki 598.422B1.50-0.57%46Technologia12
Oprogramowanie 1202.484B1.480.03%4.563KTechnologia16
Chemia soecjalistyczna 89.770B1.711.72%97.517KMateriały Podstawowe5
Wybobycie specjalistyczne i metale 5.715B1.370.00%0Materiały Podstawowe2
Stal 83.883B0.744.53%2.804KMateriały Podstawowe8
Opony i wyroby gumowe 33.948B2.75-0.03%912Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Wyroby tytoniowe 379.800B3.07-3.77%1.740KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Gry, zabawki i artykuły dla dzieci 73.756B0.94-0.07%23Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Uran 4.062B2.970.00%0Surowce energetyczne1
Usługi komunalne - woda 13.040B4.350.00%0Narzędzia1
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 654.405B3.47-0.04%638Usługi telekomunikacyjne8
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj