Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Rozpocznij handel

Akcje przewartościowane — Szwajcarski Rynek Akcji

Akcje, których cena w ostatnim czasie znacznie wzrosła w wyniku zwiększonego popytu na nie, nazywa się akcjami wykupionymi. Wykupienie jest najczęściej konsekwencją wzmożonego zainteresowania danymi akcjami ze strony inwestorów, co powoduje wzrost ich ceny ponad wartość wynikającą z analizy fundamentalnej spółki-emitenta. W sytuacji, kiedy liczba sprzedających zaczyna przeważać nad liczbą kupujących dane akcje, może dojść do odwrócenia trendu. Wykupienie akcji może mieć miejsce również w sytuacji, gdy spółka odkupuje swoje akcje. Przy nabywaniu wykupionych akcji należy być ostrożnym, gdyż istnieje prawdopodobieństwo korekty ich ceny.

            
GIVN GIVAUDAN N
4760.00-0.19%-9.00Kup3.709K17654840.0043.750B54.6587.9715852.00Przemysł przetwórczy
SIKA SIKA N
376.400.70%2.60Kup69.067K25996818.8053.298B56.817.3624848.00Przemysł przetwórczy
SLHN SWISS LIFE HOLDING AG N
549.000.15%0.80Kup23.818K13076082.0017.120B15.5135.419823.00Finanse
SLHNE SWISS LIFE HOLDING N 2. LINIE
551.000.04%0.20Kup2.000K1102000.0015.5835.419823.00Finanse
Załaduj więcej