O nas

Nigeryjska Giełda Papierów Wartościowych (NSE), znana dawniej pod nazwą Lagos Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Lagos), to jedyna giełda papierów wartościowych w Nigerii. Siedzibą giełdy jest miasto Lagos, stolica kraju oraz ważne centrum finansowe Afryki. NSE jest członkiem grupy Sustainable Stock Exchanges, będącej projektem powstałym z inicjatywy ONZ. Nadzór na giełdą sprawuje Securities and Exchange Commission of Nigeria. NSE jest trzecią co do wielkości giełdą papierów wartościowych w Afryce - notowanych na niej jest 176 spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 28 mld USD. Giełda jest otwarta dla inwestorów zagranicznych.

Na NSE notowane są również ETF-y, obligacje oraz szereg instrumentów pochodnych. Wśród spółek goszczących na tej giełdzie znajdują się takie znane i popularne spółki jak Zenith Bank, Dangote Cement, FirstBank, Conoil czy Nigerian Breweries. Jednym z indeksów zarządzanych przez NSE jest All Share Index, indeks szerokiego rynku uwzględniający wszystkie notowane na tej giełdzie spółki. Innymi ważnymi indeksami są Premium Index (duże spółki spełniające określone kryteria) oraz NSE Top 30 (30 spółek o największej kapitalizacji i płynności). NSE prowadzi również wyspecjalizowane indeksy obrazujące kondycję poszczególnych sektorów gospodarczych takich jak bankowość, ropa i gaz, itd.