O nas

Chilijski rynek papierów wartościowych tworzy kilka giełd, przy czym największą z nich jest Giełda Papierów Wartościowych w Santiago (BCS), znana także pod nazwą Bolsa Comercio Santiago. Powstała ona w roku 1893 w Santiago, największym mieście w kraju, będącym zarazem jego stolicą i centrum finansowym. Nadzór nad giełdą sprawuje organizacja Chilean Securities and Insurance Supervisor (SVS). Na BCS notowanych jest 214 spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 210 mld USD, co czyni z niej trzecią największą tego typu instytucją w Ameryce Łacińskiej. Na BCS notowane są także obligacje hipoteczne, ETF-y oraz instrumenty o stałej stopie zwrotu.

Wśród spółek notowanych na BCS znaleźć można takie znane i popularne wśród traderów spółki jak Empresas Copec, Itaú CorpBanca, Cencosud, Banco de Chile czy Entel. Głównym indeksem giełdowym BCS jest Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), w którego skład wchodzi 40 akcji spółek cechujących się najwyższym średnim wolumenem obrotów z ostatnich 6 miesięcy. Innymi ważnymi indeksami są IGPA (większość spółek notowanych na BCS) oraz INTER-10 (te spółki z indeksu IPSA, które notowane są na rynkach międzynarodowych i zarazem cechujące się najwyższym średnim dziennym wolumenem obrotów).