Akcje przewartościowane — Giełda belgijska

Akcje, których cena w ostatnim czasie znacznie wzrosła w wyniku zwiększonego popytu na nie, nazywa się akcjami wykupionymi. Wykupienie jest najczęściej konsekwencją wzmożonego zainteresowania danymi akcjami ze strony inwestorów, co powoduje wzrost ich ceny ponad wartość wynikającą z analizy fundamentalnej spółki-emitenta. W sytuacji, kiedy liczba sprzedających zaczyna przeważać nad liczbą kupujących dane akcje, może dojść do odwrócenia trendu. Wykupienie akcji może mieć miejsce również w sytuacji, gdy spółka odkupuje swoje akcje. Przy nabywaniu wykupionych akcji należy być ostrożnym, gdyż istnieje prawdopodobieństwo korekty ich ceny.

           
CAMB CAMPINE
41.600.97%0.40Silne kup1.879K61.800M6.666.18Przemysł przetwórczy
EURN EURONAV
8.123.94%0.31Silne kup1.470M1.575B-0.713720.00Transport
EXM EXMAR
3.972.06%0.08Silne kup52.838K222.612M2.201.771625.00Transport
GLOG GLOBAL GRAPHICS
5.100.99%0.05Kup4.998K59.397M36.650.14120.00Usługi technologiczne
KBCA KBC ANCORA
43.364.99%2.06Silne kup92.819K3.234B6.116.76Finanse
KIN KINEPOLIS GROUP
55.950.00%0.00Kup70.456K1.504B-3.161215.00Usługi konsumenckie
TINC TINC
13.440.60%0.08Silne kup21.440K485.818M15.630.85Finanse
VAN VAN DE VELDE
30.500.33%0.10Kup7.691K399.437M14.362.121501.00Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Załaduj więcej