Prostokąt

Prostokąt może być stosowany jako formacja wejścia w przypadku kontynuacji ustanowionego trendu. Formacja ta pojawia się zazwyczaj po gwałtownym ruchu ceny, po którym następuje okres konsolidacji. Cena porusza się wtedy pomiędzy dwoma horyzontalnymi poziomami wsparcia i oporu, przy czym testuje je co najmniej dwa razy. Prostokąty wzrostowe (zwyżkujące, rynku byka) mogą pojawiać się w trendzie wzrostowym, natomiast prostokąty spadkowe (zniżkujące, rynku niedźwiedzia) mogą formować się w trendzie spadkowym. Formacja jest potwierdzana w momencie, gdy cena przełamie linie trendu bocznego w kierunku wyznaczonym przez uprzedni trend, przy czym najprawdopodobniej kierunek ten utrzyma.

Zachowawczym traderom sugeruje się sięgnięcie po dodatkowe potwierdzenie kontynuacji trendu. Istnieją dwie popularne metody wyznaczania zasięgu wybicia: obie polegają na przyłożeniu do miejsca wybicia wysokości prostokąta (pierwsza metoda) bądź długości fali ruchu poprzedzającego formację (druga metoda). Niektórzy traderzy stosują obie techniki i celują w dwa poziomy zasięgu wybicia. Typowe poziomy stop znajdują się w połowie prostokąta lub poza nim po stronie przeciwnej do kierunku wybicia. Platforma TradingView oferuje użytkownikom inteligentne narzędzie rysowania, które pozwala na wizualną identyfikację tej formacji na wykresie.