Od ostatniej mojej analizy ( ) ZRX błyskawicznie dotarł do bardzo ważnego poziomu , to znaczy do swojego ATH 0.000195 pod którym aktualnie się zatrzymał . I teraz będzie poddany ważnemu testowi, to znaczy jeżeli przebije swój ostatni szczyt to będzie to oznaczało że 0X rozpoczął marsz po nowe ATH którego zasięg jest praktycznie nieprzewidywalny, natomiast jeżeli nie pokona tej bariery to kurs ZRXa powróci do jednego z poziomów fibonaciego, pierwszy to cena 0.000125 btc.
Since my last analysis (tr.tradingview.com/c...art/ZRXBTC/yFbGilUg/), ZRX has quickly reached a very important level, to his ATH 0.000195 under which he has now stopped. And now he will have an important test, if he breaks his last peak, it will mean that 0X has begun running for new ATH whose range is practically unpredictable, but if it does not overcome this barrier, the ZRX of course will return to one of the fibonaci levels, first is price 0.000125 btc.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.