BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
ZRX na fali ostatnich wiadomości podanych na swoich blogach przez Coinbase, walor ZRX wyrwał się z trendu spadkowego. Przyczyną tej mini hossy jest tak jak wcześniej powiedziałem informacja o tym iż serwis Coinbase będzie dodawał tokeny do swojego portalu, na co zareagowali inwestorzy przypuszczając że ta waluta może być jedną z dodawanych monet. Przy tak ogromnych emocjach wszystkie analizy przestają działać, i zakresy wzrostów jak i spadków są praktycznie nie do przewidzenia. Wciągu najbliższych miesięcy dowiemy się jakie tokeny portal Coinbase doda do serwisu, ale moim zdaniem i token ZRX i token Golema GNT znajdą się na Coinbasie. Inwestorzy powinni uważnie śledzić rozwój sytuacji w najbliższych dniach.
ENG ZRX on the wave of last news posted on blogs Coinbase, the ZRX broke the downward trend. The reason for this mini bull market is that, as I said earlier, the information that Coinbase will add tokens to its portal, which investors reacted to, assuming that this currency may be one of the added coins. With such huge emotions, all analyzes cease to work, and the ranges of increases and decreases are practically unpredictable.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.