BINANCE:ZRXBTC   0x / Bitcoin
ZRX przebił czerwoną linię średnioterminowego kanału spadkowego i urósł o 20% do poziomu 0.00007 , teraz przez najbliższy miesiąc będzie poruszał się w trendzie bocznym w kanale pomiędzy poziomami fibo 0.618 i 0.786 , natomiast jeżeli ZRX przebije 0.786 czyli cenę 0.00005 będzie to oznaczać że token kontynuuje spadki.
ENG. ZRX broke the red line of the medium-term downfalling channel and increased by 20% to 0.00007, now for the next month it will move in the channel between the fibo levels 0.618 and 0.786 , while if ZRX breaks 0.786 (price 0.00005) this means that the token continues to decline .