CatTheTrader

ZRO - Analiza Techniczna

Long
CatTheTrader Zaktualizowano   
BINANCE:ZROUSDT   ZRO / TetherUS
Szanowni Analitycy i Traderzy,

z uwagi na ciekawe zachowanie się notowań ZRO, uważam, że warto przyjrzeć się bliżej temu altcoinowi. Wykres ma krótką historię jednak jego wymowa wydaje się być przejrzysta. Czy tak jest? Tego nie wiem, postaram się dowieść tego za pomocą narzędzi Analizy Technicznej.

Jak zawsze przypominam, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam.

Tło

Notowania ZRO liczą sobie około trzech tygodni. Wykres rozpoczyna się od silnej byczej świecy i wpada w konsolidację.

Analiza Techniczna

Dokonując analizy posłużę się metodologią Wyckoffa, profilem wolumenu i VSA.
Badam obszar notowań za pomocą profilu wolumenu, jego skrajne wartości opisujące dwa odchylenia standardowe przyjmuje za zakres handlowy struktury. W interwale 4h oznaczam wydarzenia zgodne z metodologią Wyckoffa.

Wykres 1. Notowania ZRO, profil wolumenu i wydarzenia zgodne z metodą Wyckoffa w interwale 4h

Strukturę rozważam także w interwale 1D gdzie chronologicznie dostrzegam wolumen korekcyjny, plateau związane testowaniem wsparcia oraz Oznaki Słabości. Następnie narasta on podczas budowania Uphtrustu aby w finale ukazać układ o wydźwięku No Supply oraz Shakeouta.

Wykres 2. Notowania ZRO, profil wolumenu, wydarzenia zgodne z metodą Wyckoffa oraz wybrane elementy VSA w interwale dobowym

Interpretacja i przemyślenia

Myślę, że przedstawione notowania ukazują proces akumulacji zgodny z metodą Wyckoffa. Swą tezę opieram na zachowaniu się wolumenu oraz ceny. Punkt kontroli wolumenu oznaczony czerwoną linią poziomą jest położony bardzo nisko w badanym zakresie, co w mej opinii świadczy o procesie akumulacji, zbierania podaży. Śmiem twierdzić, że badany rynek jest silny ponieważ podczas budowania przyczyny wystąpił jeden sygnał podażowy a podaż została skutecznie zebrana. Przedstawia to układ No Supply – Shakeout, który w mej opinii jest tropem Smart Money o bardzo silnym wydźwięku. Composite Man pozwolił na podbicie ceny aby była ona atrakcyjna dla użytkowników rynku, którzy chcieli dokonać sprzedaży a następnie poprowadził ich na rzeź, zamykając ich w pułapce. Ogromy wolumen obserwowany na Shakeoucie świadczy o zajadłych walkach między stronami, jednak zakończył się spektakularnym zwycięstwem byczej strony, która poprowadziła cenę ku Skokowi przez Potok. Nie występują tutaj sygnały podażowe a jak uważam, chwilowego braku popytu, który zostanie wznowiony po ukazaniu się testu w tym zakresie cenowym – nawiązując do Wyckoffa mówię tutaj o Powrocie do Potoku. Rozważam także wolumen względnie, układ No Supply, który jest na relatywnie wysokim wolumenie. Uważam, że taki obraz rynku może poprzedzać znaczne bycze ruchy a potwierdzeniem tego będzie utworzenie struktury reakumulacyjnej powyżej Potoku oraz wybicie jej górą. Patrząc na powyższe fakty, uważam, że powinienem obserwować ten rynek szukając odpowiednich sygnałów potwierdzających me założenia gdyż może okazać się lukratywną okazją do zajęcia pozycji. Rzecz jasna czas i cena zweryfikują mą analizę.

Dziękuje tym co przebrnęli przez me słowa. Życzę udanych analiz i zyskownych transakcji!

CatTheTrader

Komentarz:
Sytuacyjny komentarz rynkowy


Interwał dzienny ukazuje ruch korekcyjny w wyższych poziomach cenowych. W ujęciu klasycznej analizy świec dostrzegam potencjalną(układ nie jest literaturowy, jednak jego wydźwięk ma moc w mej opinii) trójkę hossy.


Interwał dwudniowy ujawnia No Supply w wyższych poziomach cenowych. A układ opiera się na VPOC, co w mej opinii świadczy o aktywności Smart Money i zbieraniu aktywów tych, którzy ulegają niepewności związanej z wysoką ceną i braku byczego momentum.


Ponadto rozpatruje interwał 1h w którym dostrzegam, że cena przyjmuje kształt trójkąta zniżkującego. Ostatnie silne sygnały zatrzymania/podaży wystąpiły podczas inicjowania tej struktury a jej budowaniu towarzyszy bardziej brak popytu w wyższych poziomach cenowych, co uzasadniam obecnością świec typu Uphtrust zgodnie z VSA. W nawiązaniu do teorii Elliota wygląda to na trójkątny układ korekcyjny charakterystyczny dla hossy. Struktura ta charakteryzuje się malejącą zmiennością i obrotami.

Myślę, że powinien niebawem nastąpić test podaży, jeśli nie będzie mu towarzyszyła nasilona podaż i pojawi się adekwatna odpowiedź byczej strony uważam, że na przełomie świecy dobowej pojawić się siła w układnie zgodnym dla trójki hossy.
Komentarz:

Zgodnie z moim oczekiwaniem wykres ukazuje na ten moment strukturę zgodną z akumulacją w fazie testowej. Oczekuje potwierdzeń w postaci testów podaży oraz trendu wzrostowego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.