BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Ziliqa to nowy młody, bardzo innowacyjny i jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijający się projekt z profesjonalnymi kadrami , który w ciągu swojego bardzo krótkiego półrocznego istnienia zaliczył już swoje małe ATH. Po silnym trendzie wzrostowym na początku roku, aktualnie przeszedł w średnioterminowy trend spadkowy, dowodem tego jest przebicie na razie dwóch ważnych linii wsparć. Pierwszym pokonanym ważnym poziomem było fibo 0.618 z ceną 0.0000117 btc , natomiast drugą linią jest zielona linia trendu wzrostowego która również została bardzo dynamicznie przełamana. Aktualnie kurs Ziliqi jest w mocnym trendzie spadkowym i moim zdaniem po tak dynamicznym wzroście z początku roku teraz ten walor nabiera sił redukując swoją cenę, najbliższym poziomem który może zatrzymać kurs jest poziom fibo 0.786, osobiście obstawiał bym jednak w perspektywie długoterminowej spadek do ceny 0.00000595 (fibo 0.886).
(ENG) Ziliqa is a new young, very innovative and at the same time very dynamically developing project with professional personnel who has already credited its small ATH in its very short existence. After a strong uptrend at the beginning of the year, it has now been in a medium-term downward trend, as demonstrated by the breakthrough of two important lines of support. The first defeated important level was fibo 0.618 with the price of 0.0000117 btc, while the second line is the green line of the upward trend which was also very dynamically broken. Currently, the Ziliqi course is in a strong downward trend and in my opinion after such a dynamic growth at the beginning of the year now this strength gains power reducing the price, the nearest level that can stop Ziliqa is the rate is fibo 0.786, personally I would bet in the long-term fall to the price of 0.00000595 ( fibo 0.886).

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.