BINANCE:ZILBTC   Zilliqa / Bitcoin
Ziliqa to nowy młody, bardzo innowacyjny i jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijający się projekt z profesjonalnymi kadrami , który w ciągu swojego bardzo krótkiego półrocznego istnienia zaliczył już swoje małe ATH. Po silnym trendzie wzrostowym na początku roku, aktualnie przeszedł w średnioterminowy trend spadkowy, dowodem tego jest przebicie na razie dwóch ważnych linii wsparć. Pierwszym pokonanym ważnym poziomem było fibo 0.618 z ceną 0.0000117 btc , natomiast drugą linią jest zielona linia trendu wzrostowego która również została bardzo dynamicznie przełamana. Aktualnie kurs Ziliqi jest w mocnym trendzie spadkowym i moim zdaniem po tak dynamicznym wzroście z początku roku teraz ten walor nabiera sił redukując swoją cenę, najbliższym poziomem który może zatrzymać kurs jest poziom fibo 0.786, osobiście obstawiał bym jednak w perspektywie długoterminowej spadek do ceny 0.00000595 (fibo 0.886).
(ENG) Ziliqa is a new young, very innovative and at the same time very dynamically developing project with professional personnel who has already credited its small ATH in its very short existence. After a strong uptrend at the beginning of the year, it has now been in a medium-term downward trend, as demonstrated by the breakthrough of two important lines of support. The first defeated important level was fibo 0.618 with the price of 0.0000117 btc , while the second line is the green line of the upward trend which was also very dynamically broken. Currently, the Ziliqi course is in a strong downward trend and in my opinion after such a dynamic growth at the beginning of the year now this strength gains power reducing the price, the nearest level that can stop Ziliqa is the rate is fibo 0.786, personally I would bet in the long-term fall to the price of 0.00000595 ( fibo 0.886).

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.