SmartInwestor

Stop lossy aktywowane.

CBOT_DL:ZB1!   T-Bond Futures
ZB1!
Pisałem ostatnio.
Zbliżamy się do strefy oporowej wynikającej z bara podażowego.
Czy tu nastąpi powrót podaży?
Nastąpił. Widzimy dość agresywną sprzedaż w ciągu 2 dni, która wybija obecnie denko konsolidacji.
Jest to moment aktywacji stop losów i potencjalny target dla graczy szukających płynności.
Jesteśmy w obszarze, w którym sprzedający mogą pokusić się o zamykanie krótkich pozycji.
W tej opcji, słaby wzrost może w późniejszym czasie przynieść powrót podaży.
Alternatywa, to mocna wyprzedaż i przełamanie wsparcia - teraz.
Wydaje się mniej prawdopodobna obecnie.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.