SmartInwestor

Słabość na wsparciu

CBOT:ZB1!   T-Bond Futures
ZB1!
Pisałem ostatnio o słabej reakcji i barze brak popytu po reakcji na wsparcie tygodniowe i bar wspierający (nakład do rezultatu). Zgodnie z oczekiwaniami, powracamy do testu dołków.
Ciągle jesteśmy na wsparciu tygodniowym, ale niskie zamknięcia i brak popytu przy tym wsparciu, ostrzegają przed możliwością przełamania wsparcia.
Mamy godzinę do zamknięcia sesji, a obecne ceny są przy denkach dziennych.
zbliżone zamknięcie zwiększa prawdopodobieństwo przełamanie.
Spadek cen obligacji powoli zaczyna ciążyć na rynku akcji.
przełamanie wsparcia stwarza zagrożenie mocniejszego przełożenia się na rynki indeksowe. Te póki co czekają na dzisiejsze wyniki Nividi.
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.