Może być próba testu linii trendu spadkowego, która przebiega przy oporze 330-350.