ChristopherJohnson_AT

XTB Interwał: D1.

XTB (GPW:XTB)  
GPW:XTB   XTB
Trend: Długoterminowy wzrostowy (5 letni), średnioterminowy wzrostowy (17 miesięczny), krótkoterminowy horyzontalny (10 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 12 zł, 11.04 zł, 9.36 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 16.18 zł, 17.32 zł, 19.10 zł, 22.70 zł.
Po gwałtownej fali wzrostowej z marca zeszłego roku i następującej po niej konwersji trendu, notowania wpadły w krótkoterminowy ruch horyzontalny. Kilkukrotne próby wyjścia górą z konsolidacji sfinalizowane zostały zalaniem rynku przez podaż. Przełamanie rocznego popytu przetestowanego od dołu oraz EMA 185 zapoczątkowało ruch degresywny. Coraz niższe szczyty wraz z pasmem oporowym w okolicach 16 zł, ukształtowały jedną z najbardziej charakterystycznych formacji cenowych. Trójkąt zniżkujący formował się ponad 6 miesięcy. 29.07.21 nastąpiło przerwanie dolnego ograniczenia konsolidacji i wyjście dołem z formacji. Bezprecedensowe przełamanie wsparcia i osiągnięcie w jednym dniu sesyjnym zasięgu wynikającego z powstałego układu, jest niespotykane.
Aktualny ruch przeciwstawny jest korektą tak dynamicznej przeceny i równolegle testem dolnego ograniczenia kanału konsolidacyjnego. Krótka fala wzrostowa wyhamowała na geometrii 61.8 % fibo, znosząc część impulsu spadkowego. Modelowy wolumen niedźwiedzi (malejący w impulsach) wygenerowany podczas ostatniej zwyżki uzasadnia brak presji popytowej. Pomimo tego, że cena wzrasta to wolumen maleje, jest to wymowny sygnał mówiący o tym, że obecne wzrosty są korektą w ruchu zniżkującym. Reakcja notowań na geometrię oraz pozytywny retest konsolidacji definitywnie zakończy ruch boczny i może wprowadzić notowania w trend spadkowy.
Ostatnia świeca sesyjna z górnym cieniem podażowym jest tzw. akcentem, kończącym ruch wzrostowy. Przyrost wolumenu i formacja VSA Trap upmove zamknęła część inwestorów po przeciwnej stronie rynku. Możliwy jest jeszcze test tego poziomu lub nawet podstawy trójkąta w okolicach 16 zł. Jeżeli nie uaktywni się wolumen akumulacyjny i nie nastąpi wybicie cen powyżej zakresu 16 zł, to notowania po raz kolejny przetestują wsparcie na 12 zł. Poziom ten jest strategiczny ze względu na wcześniejszą reakcję na zniesienie 61.8 % fibo zeszłorocznej fali wzrostowej, a także na wylanie sieć w rynek wysokiej podaży (ultrawysoki wolumen na D1). W przypadku przełamanie wsparcia trend spadkowy zostanie ostatecznie potwierdzony. Uwzględniając powyższe fakty można wywnioskować, że w range-u 15 - 12 zł rozegra się kampania redystrybucyjna.


Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.