PolishNonconformist

XTB BUY IN LONGTERM

Long
XTB (GPW:XTB)  
GPW:XTB   XTB
Ew. jeżeli cena zbyt dynamicznie rosłaby przed dniem przyznania praw do dywidendy, może tu dojść do krótkiej sprzedaży
tzn. sprzedania w dniu/ tuż przed dniem przyznania dywidendy, a następnie odkupienia tej samej, sprzedanej liczby akcji (po ewentualnej korekcie,
wynikającej z realizacji zysków przez spekulantów).

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.