lenaaaart

Złoto - GOLD - wykres 1D - Formacja flagi - kontynuacja spadku

OANDA:XAUUSD   Złoto / Dolar USA
Od sierpnia 2020 roku, złoto weszło w średniookresowy trend spadkowy. W tym czasie, na wykresie dniowym ukształtowała się spadkowa formacja flagi. Formacje flagi/chorągiewki/klina należą do grupy formacji bardzo silnych i zwiastują kontynuację trendu ceny. Okres kształtowania formacji flagi jest stosunkowo krótki. A w tym przypadku formuje się od 24 listopada 2020 r.. Zgodnie z teorią okres kształtowania się flagi/chorągiewki/klin jest różny tj, od dwóch, trzech tygodni do maksymalnie. dwóch miesięcy. Kształt formacji wyznaczają dwie równoległe linie przyjmujące nachylenie przeciwne do poprzedzającego trendu. Utrzymujący się pierwotnie na wysokim poziomie wolumen obrotów, zazwyczaj maleje od momentu wejścia w formację. Ponownie silny wzrost aktywności powinien towarzyszyć wybiciu. W tym przypadku mamy początek wybicia i wzrost wolumenu podażowego, co potwierdza wystąpienie formacji. Flagi zazwyczaj pojawiają się w połowie silnych ruchów cenowych, stąd zasięg wzrostu wyznacza wysokość poprzedzającej fali mierzona od punktu wybicia z formacji. Tym samym możliwy zasięg ww formacji jest do około 1760 usd - zaznaczony na wykresie pomarańczową linią.

Po czym można się spodziewać małej korekty i wzrostu ceny a następnie powinien być kontynuowany poprzedni siny trend spadkowy zaznaczony na wykresie przerywaną czerwoną linią oraz strzałką jak poniżej w linku - na zdjęciu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.