jano_g

Wielton - Czy wolumen jest w stanie pociągnąć przyczepy?

Long
GPW:WLT   WIELTON
Wielton

Wielton znajduje się w długookresowym kanale trendu wzrostowego.

Wykres 1: Wielton W1
Na wykresie widzimy, że kurs porusza się w długookresowym kanale na zasadzie gry od bandy do bandy. W 2021 widzimy mocno skumulowany wolumen w większości popytowy.

Formacja trójkąta:
W dniu 27.08 została wydana rekomendacja jednego z domów maklerskich z ceną docelową dla Wieltonu na poziomie 16,00zł co rozgrzało inwestorów. Na wykresie D1 widzimy utworzoną w konsolidacji formację trójkąta, z którego kurs właśnie się wybija z potwierdzeniem wolumenu i o ile nie jest to tzw "bulls trap" czyli pułapka na byki o tyle wybicie to powinno być kontynuowane, czego potwierdzeniem będą kolejne sesje wzrostowe.
Wybicie powinno dać kierunek na 11,60zł. Ten poziom stanowił mocny opór dla kursu w maju i czerwcu. Jego przebicie będzie szansą na dalszy wzrost w kierunku 13,00 gdzie znajduje się opór górki z marca 2021. Strefa między 13 a 13,70 jest podażowa co wynika z historii.

Profil wolumenu: Profil wolumenu pokazuje koncentrację na niskich poziomach, akumulacji w roku 2020 i początku 2021. Kolejne budowane górki są tworzone z mniejszym udziałem wolumenu i jedynie poziom okolic 10zł jest poziomem istotniejszym z punktu widzenia wsparcia profilu wolumenu.

Układ średnich kroczących: Wsparcie dla kursu stanowi obecnie długookresowa średnia MA200. MA50 przecieła białą świecę. Wyjście ponad nią będzie potwierdzeniem możliwości kształtowania się nowego swingu wzrostowego.

Oscylatory: Poziom oscylatorów jest w dolnej części zakresów, w większości w układzie zakupowym.

Korelacja z indeksem SWIG80
Swig80 dalej pozostaje w trendzie wzrostowym. Wielton pozostając w korekcie (konsolidacji) lekko oderwał się od korelacji i w tej chwili mógłby to nadrobić podążając za wzrostem indeksu.

Skrót fundamentalny:
  • Wielton zarejestrował w okresie I-VI 1 804 nowych przyczep i naczep; o 83,1 proc. więcej rdr. Z czego w czerwcu zarejestrowanych było 286. Inwestorzy mogą zatem spodziewać się lepszych wyników sprzedażowych w drugim kwartale 2021 roku, a także zakładany jest dalszy wzrost.
  • 16.09.2021 Nastąpi publikacja raportu za pierwsze półrocze.
  • Rekomendacja domu maklerskiego z ceną docelową 16zł. Powodem jest nadzieja na dalszy wzrost udziałów w najważniejszych rynkach na których działa spółka tj. Polsce, Włoszech, Niemczech i Rosji. Do tej pory nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu, jednak w Q1 2022 zostanie podana nowa strategia spółki na lata 2022-2026, która powinna to uwzględnić.

Na poniższym wykresie znajdują się wsaźniki:
Zysk brutto, Przepływy pieniężna, EBIDTA


Podsumowanie:
Wielton znajduje się w trendzie wzrostowym, wybicie z trójkąta z potwierdzonym wzrostem wolumenu oraz wyjście ponad średnią ma50, może dać impuls do wyjścia z konsolidacji w formie trójkąta i skierować kurs na poziom 11,60-13,00 w krótkim terminie. Scenariuszem negatywnym jest tutaj możliwość pułapki na byki i zrzucenie kursu po wybiciu na niższe poziomy, gdzie w konsolidacji poziom 9,64-10,26 był strefą wsparcia.

Pomysł zapisuję jako LONG

--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.

Zapraszam na Twitter: @JanoGra
Analityk Techniczny Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: www.sii.org.pl
Przyjaciele: www.RelacjeRynku.pl l Agencja Relacji Inwestorskich (@RelacjeRynku/TT i FB) / Aplikacja Stockup /
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.