KompasRynkowy

Wig Banki aktualizacja

Long
KompasRynkowy Zaktualizowano   
GPW:WIG_BANKI   Indeks WIG-banki
Aktualizacja do analizy z dnia LIs 30, 2020. (link poniżej)
Oczekuję, że trwająca rotacja ze spółek typu growth do spółek typu value będzie kontynuowana w najbliższym czasie, wspierana przez rosnące stopy i wyższą inflację. Moje wieloletnie badania pokazują, że globalni inwestorzy generalnie odchodzą od spółek wzrostych i kierują pieniądze w wartość w środowisku rosnących stóp procentowych. Rosnące rentowności wypychają inwestorów z akcji wzrostowych, wysokiej jakości o wysokim momentum, które stały się podstawą wielu aktywnych portfeli w ciągu ostatniej dekady, do akcji typu value. Ta rotacja rozpoczęła się już w czwartym kwartale 2020 r. w związku z pozytywnymi wiadomościami dotyczącymi szczepień, a w tym miesiącu przyspieszyła wraz z agresywnym ruchem rentowności w górę. Spółki typu value charakteryzują się niskim "namacalnym" C/WK (WK pomniejszona o wartości niematrialne i prawne), wyższą stopą dywidendy, są to firmy z ugruntowaną pozycją rynkową i działają w sektorach rozwiniętych np. finansowym, energetycznym czy szeroko pojętej opieki zdrowotnej. Jako że wzrost rentowności będzie nadal postępował, uważam że klasą aktywów które będą zyskiwały najwięcej w takim otoczeniu to sektor bankowy.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel

Jeśli szukasz skutecznych strategii rynku akcji oraz chciałbyś poznać naszą unikalną metodologię opartą o globalne makro, fundamenty oraz analizę techniczną wejdź na www.kompasrynkowy.pl
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.