MichalN

WIG20SHORT

Short
GPW:WIG20SHORT   WIG20short
Trwając konsolidacja na indeksie największych polskich spółek skłania do przyjrzenia się indeksowi WIG20SHORT. Poniżej znajduje się łączę do pomysłu dotyczącego W20+WIG. Wszyscy wiemy jakie spółki w W20 wchodzą i jaka zachodzi relacja pomiędzy rynkami zagranicznymi jak i całym WIG. W krótkim terminie zakładam chęć inwestorów do realizacji części zysku w obliczu niepewności. Również nie dostrzegam zwiększonego popytu, który w sposób jednoznaczny miałby określić dalszy kierunek dla W20. Negatywne przesłanki dla W20 również płyną ze światowych indeksów. Niewątpliwie po ostatniej fali wzrostów W20 (+40% od 30 października 2020r.), krótkoterminowa korekta nie stanowiłaby niczego nie naturalnego. W krótkim horyzoncie spodziewam się wyjścia z konsolidacji dołem i rozpoczęcie ruchu spadkowego o zasięgu min -10% max -20% licząc od wierzchołka z dnia 11 stycznia 2021r. Smaczku dodaje ryzyko utworzenia się formacji RGR na W20 na ostatniej fali wzrostów.


Z technicznego punktu widzenia WIG20SHORT kilkukrotnie przetestował poziom górnego ograniczenia kanału konsolidacji. Skuteczne pokonanie tego poziomu oporu otworzy drogę do dalszych wzrostów. Jednakże do pokonania są dwa istotne poziomy oporu oznaczone linią czerwoną i zieloną. Uważam, że minimalnym zasięgiem ruchu jest górne ograniczenie trendu spadowego usytuowanego między wierzchołkami z dnia 16 marca 2020r. oraz 30 października 2020r. (linia czerwona).Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.