Matterk

WIG 20 konsolidacja do jesieni 2023

GPW:WIG20   WIG 20
Indeks WIG 20 wykonał impuls spadkowy którego formę można zawrzeć w formacie klina. Każdy może próbować samodzielnie oznaczać poszczególne fale. Ja zrobiłem to w ten sposób. Dodam że dla mnie hossa z 2021 zakończyła się nie dokończoną falą 5. Wiem że są przeciwnicy takiego sposobu myślenia i nie jest to zgodne ze sztuką fal Eliotta. Indeksy zachodnie tą falę 5 mają jednak wykończoną. Tak czy tak impuls spadkowy z 2021-2022r został zakończony i stworzył falę A bessy. Obecne odreagowanie dobiega powoli końca. Wzrost od października ma kształt impulsowy i obecnie kończymy ostatnią podfalę nr 5. Stworzy to małą falę "a" dużej fali B całej potencjalnej bessy. Zakończenie to dobrze wpisuje się z czasem stycznia gdzie często następują spadki. Powinny się one rozpocząć już niebawem. Według mnie stworzą one do wiosny podfalę "b" po której powinno następować odreagowanie małej fali "b". Do jesieni 2023 zakładam więc ruch w sumie boczny i stworzenie korekty która w całości będzie falą B bessy. Myślę że spadki będą później kontynuowane. Fundamentalnie nie wierzę w "miękkie lądowanie". Wojna w Ukrainie, spory z Chinami, inflacja muszą się unormować. Skutecznym lekarstwem jest recesja. W tym czasie pieniądze będą chciały przeczekać w bezpiecznych obligacjach. Stąd też nie wróżę sukcesów indeksom akcyjnym w 2023 roku.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.