CRYPTOCAP:USDT.D   Market Cap USDT Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Dziś w ramach ciekawostki przedstawiam korelację USDT.D z ceną BTC w interwale tygodniowym. Jak widać na załączonych wykresach, testowanie przez USDT.D dolnej linii trendu często wiązało się z osiąganiem lokalnych szczytów przez BTC /USDT po których przychodziły głębsze korekty. Odwracając sytuację zauważymy, że gdy dominacja USDT osiągała kolejne szczyty to BTC znajdował się w bardzo korzystnych miejscach zakupowych. Takie indykatory / zależności osobiście traktuję jedynie jako dodatek do analizy falowej.
____________
To nie jest porada inwestycyjna.