BartBoFX

USD/CAD

BartBoFX Zaktualizowano   
FX:USDCAD   Dolar USA/Dolar Kanadyjski
FX:USDCAD
I have marked the zones: I will buy where I will start buying. Above you can see where I set the target where I close all the positions that will be found in the purchase zone. I will open several positions in the purchase zone.
Currently, we see finishing the formation of the head with arms that was created on the daily chart . There may be an attempt to break the stop loss, and later we will see long positions and mood changes.


Zaznaczyłem strefy: kupna gdzie zacznę kupowanie. Powyżej widzicie gdzie ustawię target gdzie pozamykam wszystkie pozycje jakie ostworzę w strefie kupna. Będę otwierał kilka pozycji w strefie kupna.
Obecnie widzimy wykańczanie formacji głowy z ramionami jaka powstała na wykresie dziennym. Może być obecnie próba wyłamania stop lossów, a później zobaczymy uplasowane długie pozycje i zmianę nastroju.
Komentarz: I'm already in the game, 6 positions, the total volume is 0.17 (positions I have from 1.2612 - 1.2534 . I am waiting for a rebound and go up. Later there is only waiting until the target is reached.

Jestem już w grze, 6 pozycji, łączny wolumen 0.17 (pozycje mam od 1,2612 - 1,2534). Czekam na odreagowanie i wyjście w górę. Później zostaje tylko czekanie aż do target osiągnięty.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.