mike07

obserwacja wyjscia góra lub dołem

CURRENCYCOM:US30   Indeks Dow Jones Industrial Average
112 obejrzeń
2
Obserwuje wyjście indeksu amerykańskiego dołem lub górą, będzie to prosty sygnał do kontynuacji wzrostów lub spadków.
Dodatkowym podstawowym sygnałem do zagranie będzie potwierdzone RSI na interwale 1h

W myśl strategii #TrendisYourFriend :D

Jak ktoś ma inny pomysł rozegrania tej pozyscji lub innego bardziej klarownego sygnału to zapraszam do podzielenia sie :)
Komentarz: Założenia zostały spełnione, profit zrealizowany :D

Komentarze